Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Dokumenty

Przyłączenia i kolizje

Wnioski

Zapewnienie możliwości przyłączenia
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Wniosek o potwierdzenie mocy przyłączeniowej
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Grupa II - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Grupa III - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >
Grupa IV - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (powyżej 40 kW)
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
Grupa V - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (do 40 kW)
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
Grupa VI - Wniosek o określenie tymczasowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Wniosek o krótkotrwałe podłączenie urządzeń w grupie taryfowej R
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Wniosek o określenie warunków przyłączenia zakładu wytwarzania energii z modułem / modułami wytwarzania energii typu A, B, C, D do sieci elektroenergetycznej – gr. II, III, IV, V
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną nN i SN
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną WN
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Wniosek o określenie warunków przyłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych/infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego do sieci elektroenergetycznej nN i SN
[plik PDF 0.43 MB] Pobierz >
Wniosek o wydanie potwierdzenia odbioru przyłącza
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >

Zgłoszenia

Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dla grupy V i VI - do 40 kW)
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (powyżej 40 kW)
[plik PDF 0.38 MB] Pobierz >
Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej budynku wielolokalowego do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
[plik PDF 0.24 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 do zgłoszenia gotowości dla budynku wielolokalowego
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Zgłoszenie gotowości do sprawdzenia przekładników i liczników
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
[plik PDF 0.37 MB] Pobierz >
Zgłoszenie gotowości zakładu wytwarzania energii do przyłączenia
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

Pozostałe

Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w procesie przyłączeniowym
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >
Oświadczenie dla lokalu w budynku/budynku wielolokalowego
[plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac w etapie tymczasowym w ramach usunięcia kolizji
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Wytyczne - Koncepcja programowo-przestrzenna
[plik PDF 2.86 MB] Pobierz >

Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla Odbiorców

Zawarcie umowy i zmiana sprzedawcy

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji
[plik PDF 0.60 MB] Pobierz >
Załącznik do wniosku o zawarcie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji - Wykaz danych i parametrów handlowych miejsc odbioru energii
[plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
Wniosek o krótkotrwałe podłączenie urządzeń w grupie taryfowej R
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

Wzory umów dla konsumentów

Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej G
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej G - konsumenci (obowiązują od 1.08.2020 r.)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców z grupą taryfową G (obowiązuje od 1.02.2021 r.)
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej C1x
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x - konsumenci (obowiązują od 1.08.2020 r.)
[plik PDF 0.39 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.02.2021 r.)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Wyciąg z IRiESD
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >

Wzory umów dla przedsiębiorców

Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (do 40 kW)
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x (do 40 kW) - Odbiorcy niebędący konsumentami (obowiązują od 1.08.2020 r.)
[plik PDF 0.42 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.02.2021r.)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (powyżej 40 kW)
[plik PDF 0.47 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru energii objętych umową o świadczenie usług dystrybucji
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >
Załącznik nr 2 - Instrukcja Współpracy Ruchowej
[plik PDF 0.08 MB] Pobierz >
Załącznik nr 3 - Plan ograniczeń poboru mocy
[plik PDF 0.08 MB] Pobierz >
Załącznik nr 4 - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu
[plik PDF 0.24 MB] Pobierz >
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (do 40 kW)
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x (do 40 kW) - Odbiorcy będący przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (obowiązują od 1.01.2021 r.)
[plik PDF 0.42 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej – Odbiorcy będący przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (obowiązuje od 1.01.2021 r.)
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej - grupa taryfowa R (obowiązuje od 1.01.2020 r.)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >

Rozwiązanie umowy

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - demontaż licznika
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę
[plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - śmierć Odbiorcy
[plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
Załącznik do wniosku o zawarcie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji - Wykaz danych i parametrów handlowych miejsc odbioru energii
[plik PDF 0.20 MB] Pobierz >

Zmiana warunków umowy o świadczenie usług dystrybucji

Wniosek o zmianę mocy umownej lub grupy taryfowej
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Wniosek o połączenie PPE w ramach rozliczania rynku mocy
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Załącznik do wniosku o połączenie PPE
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo ogólne
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >

Oświadczenie woli

Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 20.02.2021 r.)
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >

Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla wytwórców w mikroinstalacji

Wzory umów dla konsumentów - mikroinstalacje

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji - konsument
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ustanowienia lub zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej - mikroinstalacja
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Wyciąg z IRiESD
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >

Wzory umów dla przedsiębiorców - mikroinstalacje (Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji - przedsiębiorca
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ustanowienia lub zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej - mikroinstalacja
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych
[plik PDF 0.73 MB] Pobierz >

Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla wytwórców

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - dla Właścicieli zakładów wytwarzania energii
[plik PDF 0.68 MB] Pobierz >
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - dla Właścicieli zakładów wytwarzania energii
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB
[plik PDF 0.66 MB] Pobierz >
Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej
[plik PDF 0.09 MB] Pobierz >
Załącznik nr 3 - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu Właściciela zakładu wytwarzania energii uwzględniająca dane układu pomiarowego
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Załącznik nr 4 - Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji pomiędzy stronami niniejszej umowy. Kody POB URDW kody OSD
[plik PDF 0.10 MB] Pobierz >
Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna modułów wytwarzania energii
[plik PDF 0.14 MB] Pobierz >

Instalacja odbiorcza

Zgłoszenie dotyczące układu pomiarowego zainstalowanego na sieci innogy Stoen Operator
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Oświadczenie wykonawcy w celu załączenia po modernizacji instalacji
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
Zgłoszenie dotyczące licznika energii elektrycznej
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do dodatkowej ekspertyzy
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Zlecenie sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Zlecenie dotyczące usługi wyłączenia napięcia/dozoru
[plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
Zgłoszenie do remontu / modernizacji instalacji budynków wielolokalowych
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Zlecenie wykonania usługi dodatkowej
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Wniosek o trwałą likwidację przyłącza energetycznego
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

Faktury i płatności

Dyspozycja dotycząca nadpłaty
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Zgoda na obciążanie rachunku - Klient indywidualny
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku - Klient indywidualny
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Zgoda na obciążanie rachunku - Klient biznesowy
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku - Klient biznesowy
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

Dane osobowe

Wniosek o przeniesienie danych osobowych
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Wniosek o sprostowanie danych osobowych
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Wniosek o kopię danych osobowych
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >