Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana warunków umowy dystrybucyjnej  /  Zmiana cyklu rozliczeniowego

Informacje o procesie

Zmiana cyklu rozliczeniego jest możliwa dla obiektów rozliczanych wyłącznie w grupie taryfowej G.

Do wyboru masz następujące cykle rozliczeniowe:

Cykl 1-miesięczny
Rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej następuje raz w miesiącu, dzięki czemu otrzymujesz co miesiąc fakturę rozliczeniową. W tym cyklu nie otrzymujesz faktur z prognozami zużycia.

Cykl 6-miesięczny
Rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej następuje raz na pół roku, otrzymujesz wtedy fakturę rozliczeniową wraz z trzema prognozami na kolejne półrocze. Prognozy obejmują okresy dwumiesięczne i płatne są co dwa miesiące.

Cykl 12-miesięczny
Rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej następuje raz w roku, otrzymujesz wtedy fakurę rozliczeniową wraz z sześcioma prognozami na kolejny rok. Prognozy obejmują okresy dwumiesięczne i płatne są co dwa miesiące.

Po wybraniu najlepszego dla Ciebie cyklu rozliczeniowego, wypełnij poniższy wniosek:
Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego

Jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika, wypełnij dodatkowo formularz:
Pełnomocnictwo ogólne

Wniosek możesz wypełnić online i przesłać poprzez stronę internetową. Masz również możliwość dostarczenia wydrukowanego i wypełnionego wniosku do naszego Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja bądź przesłania go na nasz adres korespondencyjny - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Opłaty i termin wprowadzenia zmiany

Opłaty i termin wprowadzenia zmiany

Zmiana cyklu rozliczeniowego jest bezpłatna, jednak powoduje zmianę stawki abonamentowej, zgodnie z obowiązujacą grupą taryfową. Sprawdź wysokość opłaty abonamentowej tutaj >

Zmiana cyklu następuje po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Pamiętaj! Zmiany cyklu rozliczeniowego możesz dokonać nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Dokumenty do pobrania

Wnioski - zmiana warunków umowy

  • Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego

    [plik PDF 0.15 MB] Pobierz >

Pełnomocnictwa

  • Pełnomocnictwo ogólne

    [plik PDF 0.16 MB] Pobierz >