Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana warunków umowy dystrybucyjnej  /  Modyfikacja instalacji odbiorczej

Informacje o procesie

W przypadku konieczności wykonania prac w wewnętrznej instalacji elektrycznej lokalu zawsze korzystaj z usług wykwalifikowanych instalatorów posiadających stosowne uprawnienia. Nigdy nie dokonuj przeróbek samodzielnie.

Granica własności pomiędzy instalacją odbiorczą a siecią innogy Stoen Operator określona jest w warunkach przyłączenia. Prace modernizacyjne wykonywane w granicach instalacji wewnętrznej (poza siecią należącą do innogy Stoen Operator) mogą być prowadzone bez zgłoszenia. Ewentualny koszt takich prac ponoszony jest przez Ciebie. 

Pamiętaj! Zawsze wyłączaj napięcie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w instalacji elektrycznej. 

W przypadku, kiedy prace modernizacyjne wymagają rozplombowania licznika energii elektrycznej lub prowadzone będą w jego pobliżu i istnieje ryzyko naruszenia elementów sieci należących do innogy Stoen Operator, przed przystąpieniem do planowanych prac  powinieneś nas o nich poinformować za pośrednictwem poniższego wniosku:

Zgłoszenie dotyczące licznika energii elektrycznej

Jeśli w Twoim imieniu występuje inna osoba, wypełnij odpowiedni formularz:

Pełnomonictwo ogólne

Wniosek możesz wypełnić online i przesłać poprzez stronę internetową. Masz również możliwość dostarczenia wydrukowanego i wypełnionego wniosku do naszego Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja bądź przesłania go na nasz adres korespondencyjny - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Przesłanie wniosku uprawnia Cię do rozplombowania licznika.

Zakończenie prac

Po zakończeniu prac powinieneś skontaktować się z nami, aby ustalić termin ponownego oplombowania licznika oraz kontroli elementów instalacji należących do innogy Stoen Operator. Oplombowanie oraz kontrola wykonywane są przez naszych pracowników, wyposażonych w identyfikator służbowy oraz ubranie robocze z logo innogy Stoen Operator.

W celu ustalenia terminu oplombowania skontaktuj się z naszą infolinią - dane kontaktowe znajdzie na dole strony.

Oplombowanie licznika wiąże się z naliczeniem opłaty zgodnej z aktualną Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej - cennik znajdziesz tutaj >

Dokumenty do pobrania

Modernizacja instalacji

 • Zgłoszenie dotyczące licznika energii elektrycznej

  [plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

 • Przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do dodatkowej ekspertyzy

  [plik PDF 0.13 MB] Pobierz >

 • Zlecenie dotyczące usługi wyłączenia napięcia/dozoru

  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwo ogólne

  [plik PDF 0.16 MB] Pobierz >