Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana sprzedawcy i zawarcie umowy dystrybucyjnej  /  Odbiorca biznesowy / Umowa kompleksowa

Przydatne informacje

Wybierz jednego spośród kilkudziesięciu sprzedawców świadczących usługi kompleksowe.

Zawarcie umowy kompleksowej ułatwia sposób rozliczania za energię elektryczną - będziesz otrzymywać tylko jeden rachunek.

Jako konsument jesteś szczególnie chroniony przez prawo - w przypadku utraty sprzedawcy oraz sprzedawcy rezerwowego, energię będzie sprzedawał Ci sprzedawca z urzędu.

Podpisanie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą

Podpisanie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą

W pierwszej kolejności musisz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, z którym możesz zawrzeć umowę kompleksową.
 
Listę przedsiębiorstw obrotu znajdziesz tutaj 


Zgłoś się do wybranego przez siebie sprzedawcy. Pamiętaj, że podpisując umowę powinieneś upoważnić swojego sprzedawcę do reprezentowania Cię przed innogy Stoen Operator.

W umowie kompleksowej powinna znaleźć się informacja o sprzedawcy rezerwowym, a także parametry techniczne miejsca dostarczania energii. Jeżeli nie możesz znaleźć swojej dotychczasowej umowy na energię elektryczną, Twój sprzedawca będzie mógł uzyskać te parametry od nas.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy

Następnym krokiem jest wypowiedzenie Twojej dotychczasowej umowy. Nie musisz tego robić osobiście - wielu sprzedawców, z którymi możesz podpisać umowę, zrobi to za Ciebie, jeśli będzie posiadać stosowne upoważnienie.

Zanim wypowiesz obowiązującą umowę, zwróć uwagę na jej zapisy - sprawdź, czy umowa nie wiąże Cię na jakiś czas albo czy nie ma uwzględnionych kar umownych za jej zerwanie.  

Pamiętaj, że zgoda dotychczasowego sprzedawcy nie jest wymagana do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy.

Złożenie przez sprzedawcę powiadomienia o nowej umowie

Gdy poprzednie formalności są już zakończone, wybrany przez Ciebie sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas o zawartej umowie kompleksowej. W tym celu składa powiadomienie przez dedykowany system informatyczny innogy Stoen Operator.

Weź pod uwagę, że Twoja nowa umowa nie wejdzie w życie od razu po podpisaniu. Sprzedawca musi złożyć powiadomienie o zawartej umowie kompleksowej między 90 a 21 dni przed jej planowanym wejściem w życie. 

Dopiero przyjęte powiadomienie jest potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu zmiany sprzedawcy.

Rozliczenie końcowe

innogy Stoen Operator w ciągu 10 dni od zmiany sprzedawcy przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy wskazanie licznika energii elektrycznej na dzień zakończenia jego umowy.

Sprzedawca ma obowiązek rozliczyć dotychczasową umowę w okresie nie dłuższym, niż 42 dni od dokonania zmiany sprzedawcy.