Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana sprzedawcy i zawarcie umowy dystrybucyjnej  /  Odbiorca biznesowy / Umowa kompleksowa

Przydatne informacje

Wybierz jednego spośród kilkudziesięciu sprzedawców świadczących usługi kompleksowe.

Zawarcie umowy kompleksowej ułatwia sposób rozliczania za energię elektryczną - będziesz otrzymywać tylko jeden rachunek.

Pamiętaj, że umowę kompleksową możesz zawrzeć tylko dla taryfy G - w przypadku taryfy budowlanej C, taka możliwość będzie dopiero po wpłynięciu do innogy Stoen Operator prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, lub zgłoszenia zakończenia budowy.

Podpisanie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą

Podpisanie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą

W pierwszej kolejności musisz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, z którym możesz zawrzeć umowę kompleksową.

Listę przedsiębiorstw obrotu znajdziesz tutaj


Zgłoś się do wybranego przez siebie sprzedawcy. Pamiętaj, że podpisując umowę powinieneś upoważnić swojego sprzedawcę do reprezentowania Cię przed innogy Stoen Operator

W umowie kompleksowej powinna znaleźć się informacja o sprzedawcy rezerwowym, a także parametry techniczne miejsca dostarczania energii. Parametry techniczne miejsca dostarczania energii elektrycznej sprzedawca otrzyma od innogy Stoen Operator.

Złożenie przez sprzedawcę powiadomienia o nowej umowie

Gdy poprzednie formalności są już zakończone, wybrany przez Ciebie sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas o zawartej umowie kompleksowej. W tym celu składa powiadomienie przez dedykowany system informatyczny innogy Stoen Operator.

Dopiero przyjęte powiadomienie jest potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu zawarcia nowej umowy.


Aby powiadomienie zostało przyjęte, niezbędne jest złożenie Zgłoszenia gotowości instalacji odbiorczej. Przypomnij sprzedawcy, aby złożył Zgłoszenie gotowości w Twoim imieniu. Dopiero po otrzymaniu tego dokumentu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy przez sprzedawcę możliwe będzie podłączenie napięcia.

Rozpoczęcie obowiązywania umowy

Twoja umowa wejdzie w życie z momentem zainstalowania (w przypadku zabudowy jednorodzinnej) lub odblokowania (w przypadku budynków wielolokalowych) licznika.  


Zlecenie montażu/odblokowania licznika zostanie wystawione dopiero po złożeniu przez sprzedawcę powiadomienia, o którym mówiliśmy w kroku drugim. Po realizacji zlecenia Twój sprzedawca zostanie przez nas poinformowany o dacie rozpoczęcia świadczenia usług.