Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Usługi dodatkowe  /  Zasilanie tymczasowe

Piotr Cichy


Wyślij e-mail > >

Zasilanie tymczasowe:

  • prowizorki budowlane / zasilanie imprez
  • sprzedaż / wynajem prowizorek budowlanych, szafek pomiarowych nN
  • wyposażenie w układ pomiarowo - rozliczeniowy stacji transformatorowych SN/nN  dla zasilania placów budowy