Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Sposoby płatności

Polecenie zapłaty

Na czym polega?

Klienci płacą za świadczone usługi dystrybucji według cen i stawek opłat właściwych dla danej grupy taryfowej określonej w Taryfie.

Rachunki wystawiane są na podstawie:

 • Rozliczenia dokonywanego w okresach rozliczeniowych ustalonych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji
 • Na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
 • Na podstawie odczytu dokonanego przez pracownika innogy Stoen Operator lub przez klienta.
 • Terminy odczytów wskazań licznika ogłaszane są przez innogy Stoen Operator w zawiadomieniach wywieszanych w widocznych miejscach.

Nie chcesz się martwić się o terminy opłat? Wypróbuj polecenie zapłaty!

Dlaczego warto

Rachunki zawsze będą opłacane w terminie, ponieważ to innogy Stoen Operator pilnuje terminów płatności oraz wysyła polecenie pobrania opłat z rachunku klienta zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

Jednorazowe wyrażenie zgody uwalnia od konieczności samodzielnego dokonywania opłat w banku, czy na poczcie

Klient może kontrolować wysokość opłat, gdyż nadal przynajmniej 14 dni przed terminem płatności będzie otrzymywał faktury, jedyna zmiana to adnotacja na fakturach o automatycznym regulowaniu opłat.

Rachunki zawsze będą opłacane w terminie, ponieważ to innogy Stoen Operator pilnuje terminów płatności oraz wysyła polecenie pobrania opłat z rachunku klienta zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

Klient może dysponować środkami na swoim rachunku, aż do dnia terminu płatności.

Klient może odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, a także w dowolnym czasie zrezygnować z usługi.

W zdecydowanej większości banków polecenie zapłaty jest bezpłatne.

Wystarczy wypełnić druk "Zgody na obciążanie rachunku"
Wcześniej dobrze jest sprawdzić czy bank, w którym klient ma konto należy do Porozumienia Międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia Zapłaty.

Ważne, aby:

 • Deklarację wypełnić w dwóch egzemplarzach, gdyż jeden z nich zostaje w innogy Stoen Operator drugi natomiast przesyłany jest przez innogy Stoen Operator do banku klienta.
 • Złożyć podpis identyczny z kartą wzorów podpisów złożoną w swoim banku

Wypełnioną deklarację można:

 • przesłać na adres: innogy Stoen Operator Sp. z.o.o., ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa z dopiskiem "Polecenie Zapłaty"
 • zostawić w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja ul. Rudzka 18 w Warszawie

Usługa jest aktywna w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia deklaracji do innogy Stoen Operator

Deklaracja zgody - firmy
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Deklaracja zgody - osoby fizyczne
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

Chcąc zrezygnować z usługi należy wypełnić formularz odwołania zgody oraz wysłać na adres innogy Stoen Operator Sp. z.o.o., ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa z dopiskiem "Polecenie Zapłaty" lub złożyć w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja ul. Rudzka 18

Odwołanie polecenia zapłaty - firmy
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Odwołanie polecenia zapłaty - osoby fizyczne
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

24 X 2012 zmiany w obsłudze Polecenia Zapłaty:

1. Zmiana pojęć - płatnik i odbiorca w miejsce dotychczas w nomenklaturze bankowej funkcjonowały pojęcia: dłużnik i wierzyciel.

2. Możliwości odwołania najbliższej niezrealizowanej płatności w formie polecenia zapłaty (odwołanie polecenia zapłaty) na podstawie dyspozycji płatnika, złożonej najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem płatności.

3. Możliwości złożenia przez płatnika dyspozycji zwrotu polecenia zapłaty w terminie:
- 8 tygodni (tj. 56 dni kalendarzowych) od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej lub
- 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku pozostałych płatników

4. Możliwości realizacji poleceń zapłaty bez ograniczeń kwotowych.

Poczta Polska

Na czym polega?

Poczta Polska to gwarancja bezpieczeństwa Twoich wpłat.
Opłat za rachunki z tytułu korzystania z usługi dystrybucji w innogy Stoen Operator można dokonywać z preferencyjną prowizją 1,75 zł w placówkach Poczty Polskiej.

Przypominamy także, że:

 • prowizja 1,75 zł jest pobierana tylko od wpłat dokonywanych na oryginalnych blankietach innogy Stoen Operator, od wpłat dokonywanych na innych drukach pobierana jest prowizja aktualnie obowiązująca na Poczcie (2,50zł)
 • jeśli pracownik Poczty nie może zeskanować kodu kreskowego z blankietu opłat, ani odczytać i wprowadzić ręcznie do komputera cyfr zamieszczonych pod kodem kreskowym, wtedy od wpłaty pobranej na podstawie takiego blankietu Poczta pobierze obowiązującą aktualnie prowizję (2,50zł). Trudności ze skanowaniem kodu mogą wystąpić w przypadku zniszczonych blankietów.

BluePay

Na czym polega?

BluePay to sieć płatności gotówkowych
Możliwość opłat gotówką na oryginalnych blankietach za rachunki za usługi dystrybucji innogy Stoen Operator.

Prowizja 1,99 zł

W punktach, w których znajdują się terminale oznaczone nazwą BluePay - w salonikach prasowych Kolporter, w mKioskach Aspiro, salonach Mediaexpert, elektromarketach Avans, na terenie Warszawy i całego kraju.

Potwierdzeniem płatności dla Klienta jest paragon. Płatność księgowana jest w innogy Stoen Operator z datą jej dokonania (tą samą, która jest na paragonie). Na koncie Klienta środki są widoczne w czasie n+2 (np. przy wpłacie dokonanej w środę pieniądze będą na koncie w piątek), dlatego chcąc potwierdzić dokonanie płatności należy mieć przy sobie paragon.

BluePay ma status Krajowej Instytucji Płatniczej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, co gwarantuje bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.

Z płatności BluePay można korzystać od 01.04.2014.

Kasa gotówkowa

Na czym polega?

Możliwość opłat za rachunki z tytułu korzystania z usługi dystrybucyjnej w innogy Stoen Operator.

Kasa innogy
ul. Targowa 33 a
czynna: poniedziałek – piątek w godz. 10-18

Opłata tylko gotówką bez prowizji, na oryginalnych blankietach. Potwierdzeniem płatności jest paragon.

Klienci, którzy nie posiadają oryginalnych blankietów mogą dokonać wpłaty pod warunkiem, że będą w posiadaniu niezbędnych danych do wpłaty. Dane jak poniżej powinny być zapisane na kartce papieru, którą wystarczy podać kasjerowi w Punkcie Kasowym.

Dane niezbędne do dokonania wpłaty:

 • dane wpłacającego (imię i nazwisko i adres)
 • numer rachunku bankowego i nazwa odbiorcy (bezwzględnie wymagane dane)
 • numer faktury lub wskazanie czego dot. należność, adres punktu dostawy energii elektrycznej (jako tytułem wpłaty)
 • kwota do zapłaty (bezwzględnie wymagane dane)

Potwierdzeniem wpłaty również jest paragon.

Z uwagi na brak dostępu do systemu bilingowego uzyskanie powyższych informacji w Punkcie Kasowym nie jest możliwe. Wpłaty dokonane w kasach przy ul. Targowej 33 a widoczne są na koncie Klienta w ciągu 2 dni od daty wpłaty.

W Punkcie Kasowym nie są dokonywane zwroty nadpłat.
W celu zwrotu nadpłaty Klient powinien skontaktować się korespondencyjnie lub osobiście z BOK w innogy Stoen Operator.