Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  O nas  /  Sieć

Linie elektroenergetyczne*

Linie 220 kV (NN)

napowietrzne: 7,5 km (dwutorowa , w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)
kablowe: 0,5 km (dwutorowa , w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)


Linie 110 kV (WN)

napowietrzne: 354 km (w przeliczeniu na jeden tor)
kablowe: 155 km


Linie 15 kV (SN)

napowietrzne: 279 km
kablowe: 7684 km


Linie 6 kV (SN)

kablowe: 8 km


Linie 0,4 kV (nN)

napowietrzne: 1320 km (bez przyłączy)
kablowe: 5964 km (bez przyłączy)

Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym*

220 kV:

1 stacja


110 kV:

42 stacji


15 kV:

6766 stacji


1-10 kV:

15 stacji

* dane aktualne na koniec 2020 roku.

Ze względu na rozwój aglomeracji warszawskiej przedstawione dane ciągle ulegają zmianie, sieć jest stale rozbudowywana i modernizowana, co pozwala na utrzymywanie wysokich standardów dostaw energii do wszystkich naszych Klientów.

Wielkość dostępnej mocy przyłączeniowej

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator przedstawia wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV.
 

Zestawienie informacji dot. wytwórców energii

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt.1. Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przedstawia zestawienie informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Gospodarka remontowa

Zgodnie z art. 16 ust. 17 Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator przedstawia Ogólny plan innogyStoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na rok 2021.

 

Plan rozwoju

Zgodnie z art. 1 ust. 15a pkt 26 Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator przedstawia uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Plan rozwoju z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6 oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

Zapotrzebowanie mocy czynnej innogy Stoen Operator z dnia ...

Wybierz dzień:

Zapotrzebowanie mocy czynnej z dnia: ...

Godzina Moc [MW]
Ładuję dane...

Statystyki z dnia: ...

Zapotrzebowanie min: ...
Zapotrzebowanie max: ...
Średnie zapotrzebowanie: ...

Wskaźniki przerw - dane za 2020 rok

Zgodnie z zapisami w  rozporządzeniu MG z dnia 4 maja 2007 roku i późniejszymi zmianami  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178 oraz nr 162, poz. 1005) oraz Dz.U.  2020 poz. 2026.

Liczba klientów - 1 081 245

Wskaźnik Przerwy planowane Przerwy nieplanowane Przerwy łącznie
SAIDI bez katastrofalnych [min] 7,20 37,38 44,58
SAIDI z przerwami katastrofalnymi [min] 7,20 38,24 45,44
SAIFI bez przerw katastrofalnych 0,12 0,59 0,71
SAIFI z przerwami katastrofalnymi 0,12 0,59 0,71
MAIFI 0,02 0,54 0,56

Liczby prezentowane w tabeli są zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. Przerwy łącznie są sumowane z dokładnych wartości.

  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich