Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Usługi dodatkowe  /  Serwis

Wojciech Czerniakowski


Wyślij e-mail > >

Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • przeglądy i oględziny stacji transformatorowych
  • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej i odbiory pomieszczeń stacji transformatorowych
  • badania kamerą termowizyjną
  • przygotowanie pomieszczeń stacji
  • gotowość do naprawy urządzeń elektroenergetycznych Klienta