Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  O nas  /  Program zgodności

Program Zgodności jest zbiorem zasad zapewniających równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych.

Dokument został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.748.4.2.2019.APo z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz przyjęty Uchwałą Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Program zgodności obowiązuje od 4 czerwca 2021 r., z wyjątkiem następujących postanowień:

• punkt 1.7 Prawa i obowiązki Pracowników OSD, ust. 11,

• punkt 1.8 Gwarancje niezależności, ust. 9, 10,

• punkt 1.11 Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD, ust. 1, 2,

które obowiązują od 31 grudnia 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu. W przypadku pytań dotyczących jego postanowień zapraszamy do kontaktu z Inspektorem ds. zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o. pod adresem e-mail: program.zgodnosci@innogy.com

Dokumenty do pobrania

Program zgodności - Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
[plik PDF 0.26 MB] Pobierz >