Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  O nas  /  Program zgodności

Program Zgodności jest zbiorem zasad zapewniających równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych.

Dokument został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.7124.29.2016.GMi1 z dnia 4 listopada 2016 r. oraz przyjęty Uchwałą Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu Zgodności. W przypadku pytań dotyczących jego zapisów zapraszamy do kontaktu: program.zgodnosci@innogy.com

Dokumenty do pobrania

Program Zgodności - Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego obowiazujący w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >