Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci  /  Scalenie instalacji

Scalenie instalacji

Potrzeba scalenia instalacji elektrycznej występuje wtedy, gdy w wyniku prac budowlanych kilka lokali łączonych jest w jeden. W takiej sytuacji konieczne jest połączenie instalacji, które dotychczas zasilały osobno każdy z połączonych lokali.

Scalenia instalacji dokonuje na Twój koszt wybrany przez Ciebie elektryk. Rolą innogy Stoen Operator jest montaż lub przeniesienie licznika przyłączonego do przebudowanej instalacji oraz załączenie jej pod napięcie.


W celu wykonania scalenia instalacji należy wypełnić poniższy wniosek:

Wniosek o scalenie instalacji elektrycznej


Wymagane załączniki do wniosku:

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego),
  • odpis nadania NIP, REGON, KRS lub CEiDG - jeśli prowadzisz działalność gospodarczą,
  • oświadczenie wielolokalowe podpisane przez zarządcę budynku – jeśli jesteś mieszkańcem budynku wielorodzinnego, np. bloku lub kamienicy.


Wypełniony wniosek:

  • złóż osobiście w Serwisie Technicznym Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
  • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa,
  • wyślij skan podpisanego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami na adres: bokd.serwis@innogy.com.

Serwis Techniczny znajduje się w pokoju nr 7, po lewej stronie sali obsługi. Po przybyciu na miejsce konieczne jest pobranie odpowiedniego numerka z urządzenia Qmatic znajdującego się na wprost wejścia.


Termin realizacji wniosku:

Odpowiedź na złożony wniosek otrzymasz w ciągu 14 dni. Dopiero wtedy Twój elektryk może rozpocząć prace – o ile w odpowiedzi na wniosek nie ma żadnych przeciwskazań.


Ważne informacje:

Scalenia instalacji można dokonać tylko w obrębie tego samego przyłącza. Oznacza to, że możesz wystąpić o scalenie instalacji kilku lokali znajdujących się w tym samym budynku lub kilku liczników znajdujących się pod jednym adresem, ale nie ma możliwości scalenia instalacji kilku budynków, z których każdy jest niezależnie przyłączony do naszej sieci.

W przypadku wnioskowania o scalenie większej liczby liczników niż 4, jak również, jeśli sumaryczna moc przyłączeniowa scalanych instalacji wynosi powyżej 40 kW, należy wykonać projekt instalacji elektrycznej oraz uzgodnić go w dziale Inwestycji Sieciowych przy ulicy Rudzkiej 18 w Warszawie – pokoje 102-104 na I piętrze.

Scalenie instalacji na podstawie powyższego wniosku jest możliwe tylko w granicach mocy przyłączeniowej. Jeżeli przy okazji scalenia chcesz również wystąpić o zwiększenie przydziału mocy, powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.