Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci  /  Rozdzielenie instalacji

Rozdzielenie instalacji

Rozdzielenie instalacji elektrycznej jest konieczne, gdy w danym lokalu planowany jest montaż kolejnego licznika (np. po przebudowie jednego – większego lokalu i podziale na dwa mniejsze). Po rozdzieleniu instalacji, każdy z liczników będzie osobno naliczał zużycie energii do rozdzielonych lokali.

Podziału instalacji dokonuje na Twój koszt wybrany przez Ciebie elektryk. Rolą innogy Stoen Operator jest montaż kolejnego licznika oraz załączenie rozdzielonej instalacji pod napięcie.


W celu wykonania rozdzielenia instalacji należy wypełnić poniższy wniosek:

Wniosek o rozdzielenie instalacji elektrycznej


Wymagane załączniki do wniosku:

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego),
  • odpis nadania NIP, REGON, KRS lub CEiDG - jeśli prowadzisz działalność gospodarczą,
  • oświadczenie wielolokalowe podpisane przez zarządcę budynku – jeśli jesteś mieszkańcem budynku wielorodzinnego, np. bloku lub kamienicy.


Wypełniony wniosek:

  • złóż osobiście w Serwisie Technicznym Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
  • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa,
  • wyślij skan podpisanego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami na adres: bokd.serwis@innogy.com.

Serwis Techniczny znajduje się w pokoju nr 7, po lewej stronie sali obsługi. Po przybyciu na miejsce konieczne jest pobranie odpowiedniego numerka z urządzenia Qmatic znajdującego się na wprost wejścia.


Termin realizacji wniosku:

Odpowiedź na złożony wniosek otrzymasz w ciągu 14 dni. Dopiero wtedy Twój elektryk może rozpocząć prace – o ile w odpowiedzi na wniosek nie ma żadnych przeciwskazań.


Ważne informacje:

Rozdzielenia instalacji można dokonać tylko w obrębie tego samego przyłącza. Oznacza to na przykład, że możesz wystąpić o rozdzielenie instalacji na kilka lokali, jeśli znajdują się one w tym samym budynku, ale nie ma możliwości podzielić instalacji na kilku domów, z których każdy jest niezależnie przyłączony do naszej sieci.

W przypadku wnioskowania o rozdzielenie instalacji na większą liczbę liczników niż 4, jak również, kiedy moc przyłączeniowa dzielonej instalacji wynosi powyżej 40 kW, należy wykonać projekt instalacji elektrycznej oraz uzgodnić go w dziale Inwestycji Sieciowych przy ulicy Rudzkiej 18 w Warszawie – pokoje 102-104 na I piętrze.

Rozdzielenie instalacji na podstawie powyższego wniosku jest możliwe tylko w granicach mocy przyłączeniowej. Jeżeli przy okazji rozdzielenia chcesz również wystąpić o zwiększenie przydziału mocy, powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.