Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci  /  Nowy obiekt / Przyłączenie tymczasowe

Wypełniam i składam wniosek

Wypełniam i składam wniosek

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:

 • kliknij w niebieski przycisk poniżej i złóż wniosek online bez wychodzenia z domu,
 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Uwaga: 

Podstawą do terminowego rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów.


Ważna informacja: prawidłowa i ostateczna wielkość mocy przyłączeniowej dla obiektu musi zostać określona przez elektryka.


Sprawdź cennik stawek opłat przyłączeniowych - znajdziesz go w rozdziale 4. Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.


Pamiętaj, aby zaznaczyć na wniosku:

 • jaką drogą chcesz otrzymać propozycję umowy o przyłączenie (pocztą, odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja lub otrzymać podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail podany w polu Dane Klienta we wniosku),
 • w jaki sposób chcesz być informowany o statusie przyłączenia (e-mail lub SMS).

Nie zapomnij o wymaganych załącznikach:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego),
 • odpis nadania NIP, REGON, KRS lub CEiDG - jeśli prowadzisz działalność gospodarczą,
 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczeniem działki oraz obiektu - mapy należy dostarczyć z zachowaniem skali oryginalnych map (preferowana skala 1:500 lub 1:1000).

Oczekuję na warunki przyłączenia

Czas oczekiwania na odpowiedź zależy od rodzaju Twojego wniosku. Dla wniosku Grupy VI czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia wynosi odpowiednio:

 • do 21 dni - dla przyłączenia do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • do 60 dni - dla przyłączenia do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV.


Od momentu złożenia wniosku, aż do zakończenia procesu:

 • będziesz informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl


Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP",
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”. Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne.


W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.

Otrzymałem propozycję umowy

Czym jest umowa bezinwestycyjna?

 • To taki proces kiedy nasza sieć jest gotowa na przyłączenie Twojej instalacji, a Ty odpowiadasz za wszelkie niezbędne prace określone w pkt. 4 Warunków przyłączenia i ponosisz koszty z tym związane. Termin przyłączenia zależy w dużym stopniu od Ciebie.

Czym jest umowa inwestycyjna?

 • To taki proces, w którym istnieje konieczność inwestycji po stronie innogy Stoen Operator, polegającej na wybudowaniu złącza, wymianie kabla, wymianie transformatora w stacji itp. Z tego powodu proces ten zawiera więcej kroków i może trwać dłużej.


Jeśli akceptujesz proponowane warunki, podpisz umowę i odeślij ją na adres:

 • innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

lub

 • zawrzyj ją osobiście w: Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31).

Przyłącze jest w trakcie realizacji

Realizacja warunków - w zależności od rodzaju instalacji, innogy Stoen Operator proponuje umowę dostosowaną do okoliczności przyłącza. Umowy dzielą się według rodzaju procesu.


Proces bezinwestycyjny – poznaj jego kolejne kroki


Z naszej strony realizacja warunków przyłącza rozpocznie się z chwilą gdy:

 • podpiszesz umowę o przyłączenie i wpłacisz całą kwotę opłaty przyłączeniowej,
 • podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawierasz umowę kompleksową,
 • przygotujesz instalację elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia,
 • zgłosisz przygotowaną instalację do odbioru w Serwisie Technicznym przy ul. Rudzkiej 18.
  Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem gotowości uzgodnić układ pomiarowy w siedzibie innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18.


Na bieżąco, od momentu złożenia wniosku:

 • jesteś informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl


Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP",
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.
  Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne.

W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.


Proces inwestycyjny – poznaj jego kolejne kroki


Po zawarciu umowy otrzymasz fakturę za pierwszą ratę opłaty przyłączeniowej. Proces realizacji warunków przyłączeniowych rozpocznie się z chwilą dokonania tej opłaty i realizowany jest w terminach:

 • Do 5 miesięcy
  Realizacja dotyczy głównie przyłączy napowietrznych oraz kiedy nie ma potrzeby wykonywania projektu przyłącza. W tym terminie obowiązkiem Klienta jest przygotowanie wraz z elektrykiem instalacji odbiorczej w obiekcie.
 • Do 18 miesięcy
  Realizacja dotyczy głównie przyłączy kablowych, gdy niezbędne jest wykonanie przez nas projektu dla Twojego przyłącza.
 • W terminie do 5-miesięcy od daty złożenia uzgodnionej, kompletnej dokumentacji, z wyłączeniem miesięcy zimowych tj. 15 XI- 15 III
  Gdy wykonujesz dokumentację projektową we własnym zakresie (na własny koszt) oraz użyczasz ją nieodpłatnie na rzecz innogy Stoen Operator.


Zakończenie realizacji całego procesu rozpocznie się z chwilą, gdy:

 • otrzymasz od nas zgłoszenie gotowości do przyłączenia Twojej instalacji wraz z fakturą i opłacisz drugą ratę opłaty przyłączeniowej,
 • podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawierasz umowę kompleksową,
 • przygotujesz instalację elektryczną w obiekcie,
 • zgłosisz gotowość do załączenia w Serwisie Technicznym przy ul. Rudzkiej 18. Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem gotowości uzgodnić układ pomiarowy w siedzibie innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18.


Na bieżąco, od momentu złożenia wniosku:

 • jesteś informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl


Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP,"
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.

Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne. W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.

Podpisałem umowę sprzedaży energii elektrycznej

Masz dwie możliwości:

 1.  Podpisujesz umowę o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator Sp. z o.o.  oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą energii.
 2.  Zawierasz kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji z wybranym przez siebie sprzedawcą. Aby dopytać o szczegóły dotyczące rodzaju umowy oferowanej przez danego sprzedawcę, skontaktuj się z wybraną firmą i zapytaj o nie.


Pamiętaj:
Aby zakończyć proces przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i korzystać z energii elektrycznej dokonaj zgłoszenia gotowości swojej instalacji do przyłączenia w Serwisie Technicznym w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja, ul. Rudzka 18.


W tym celu wypełnij formularz zgłoszenia gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia. Przed zgłoszeniem gotowości nie zapomnij uzgodnić układu pomiarowego w siedzibie innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18 (dotyczy wyłącznie instalacji z mocą powyżej 40 kW).

Korzystam już z energii elektrycznej

Właśnie zakończył się proces przyłączenia Twojej instalacji do naszej sieci energetycznej.

Teraz naszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe działanie sieci i dostarczanie Ci energii.

W każdej chwili jesteśmy do Twojej dyspozycji, możesz się z nami skontaktować następującymi kanałami:

 • Infolinia +48 22 821-3131 (24h/7 dni w tygodniu)
 • Faks +48 22 821-3132
 • E-mail operator@innogy.com
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów *dotyczy klientów posiadających umowę o świadczenie usług dystrybucji


Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
ul. Rudzka 18
czynne:

od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31