Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Partnerzy

Dla Partnerów -> Kodeks postępowania dostawcy

Przedsiębiorstwa
obrotu energią


Wzory umów generalnych, systemy dedykowane oraz pozostałe informacje dla przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, które świadczą swoje usługi na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Właściciele zakładów wytwarzania energii

Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla Właścicieli zakładów wytwarzania energii wraz z załącznikami.

POB

Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla Przedsiębiorstw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe wraz z załącznikami.

Współpraca z firmami telekomunikacyjnymi

Zasady udostępniania elektroenergetycznych linii napowietrznych do podwieszenia telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz ogólne warunki zawierania umów

Usługi DSR

Komunikat innogy Stoen Operator Sp. z o.o. dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Kodeksy sieci i rynkowe

Aktualne wytyczne i regulacje w zakresie Kodeksów sieci i rynkowych.