Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  O nas

O nas

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Piękna 46
00-672 Warszawa
NIP: 525 238 60 94
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000270640
Nr konta: 27124062471111000049786116
Wysokość kapitału zakładowego: 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości)

Zarządzamy siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizujemy zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii. Po wyodrębnieniu spółka kontynuuje realizowanie inwestycji w stołeczną sieć elektroenergetyczną.
 
Obecnie dostarczamy energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, utrzymujemy najwyższe standardy pracy sieci.
 
innogy Stoen Operator nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej. Wykonują również niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

Zarząd

Robert Stelmaszczyk

Prezes Zarządu

Od marca 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Wcześniej pracował jako Prezes Zarządu Polish Energy Partners S.A. (teraz część firmy Polenergia S.A.), niezależnego producenta energii.

Od 1998 do 2003 roku był Dyrektorem Branży Energetyki i Prokurentem Siemens w Polsce odpowiedzialnym za całą ofertę urządzeń i usług dla wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii. Przedtem był Dyrektorem Oddziału Utilities firmy Landis & Gyr Sp. z o.o., która dostarczała systemy pomiarowe energii i została przejęta przez Siemens.

W latach 1991 - 1997 pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju dla Europy Centralnej i Wschodniej w Westinghouse Electric Corporation, odpowiedzialny za systemy automatyki.

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Agnieszka Okońska

Członek Zarządu

Od września 2018 pełni funkcję Członka Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

W latach 2013 - 2017 była Dyrektorem Pionu Finansów i Regulacji w ENERGA OPERATOR SA. Wcześniej od 2010 roku pełniła funkcję Dyrektora Generalnego największego gdańskiego Oddziału ENERGA OPERATOR SA. W latach 1997 – 2010 pełniła funkcję członka zarządu spółki serwisowej Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód, zajmującej się eksploatacją i modernizacją sieci elektroenergetycznej. Oprócz wieloletniego doświadczenia w branży energetycznej posiada też bogate doświadczenie konsultingowe (Deloitte).

Z wykształcenia ekonomistka, politolog, absolwentka UMK w Toruniu, SGH w Warszawie oraz WSFiZ w Warszawie. Ukończyła studia MBA, Florencką Szkołę Regulacji Energetyki oraz liczne kursy branżowe, w tym szkolenie z zakresu Nowych Technologii w Energetyce na Grenoble Ecole de Management.

Członek dwóch europejskich organizacji branżowych Eurelectric i EDSO for Smart Grid, oraz krajowego stowarzyszenia PTPiREE.

Sieć

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na terenie Warszawy. Sieć pod względem obszarowym nie jest rozległa, jednak innogy Stoen Operator dostarcza energię do ponad 1 mln 81 tys. Odbiorców. Dokonując wielu modernizacji i inwestycji w nowe obiekty posiadamy najnowocześniejszą sieć dystrybucyjną w Polsce mogącą sprostać rosnącym wymaganiom Klientów.

IRiESD

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr DRR-4321-58(6)/2013/MKo4 z dnia 13 grudnia 2013 r., zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującą na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (aktualnie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.).

Program zgodności

Program Zgodności jest zbiorem zasad zapewniających równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych.

Dowiedz się więcej >

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks ma na celu w możliwie przejrzysty sposób przybliżyć Odbiorcom zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a także pokazać różnicę pomiędzy działalnością Sprzedawców, Dystrybutorów i Wytwórców energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej >

Compliance podstawą zaufania

Dowiedz się więcej >