Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Usługi dodatkowe  /  Licznik zdalnego odczytu na żądanie

Zdalny odczyt na wniosek klienta

Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu w gospodarstwie domowym, przyłączonemu do sieci innogy Stoen Operator wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.

Spółka w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wnioski odbiorców, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV liczniki zdalnego odczytu, w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii.
W 2021 r. z tej możliwości skorzystać może nie więcej niż 1000 odbiorców.

Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi dla:

  1. 1-fazowy licznik zdalnego odczytu: 225 zł netto.
  2. 3-fazowy licznik zdalnego odczytu: 257 zł netto.

Ustawowy termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić wniosek.

Co to jest licznik zdalnego odczytu?
Licznik zdalnego odczytu to urządzenie elektroniczne mierzące pobór i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej. W odróżnieniu od liczników konwencjonalnych ma możliwość automatycznego przesyłania danych do operatora sieci dystrybucyjnej.
Licznik umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny. Oznacza to, że kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny poza sytuacjami awaryjnymi.
Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym. Dane odczytywane z licznika zdalnego odczytu są przekazywane do Twojego sprzedawcy energii.

Informujemy, że posiadane obecnie przez innogy Stoen Operator liczniki zdalnego odczytu nie spełniają wszystkich funkcjonalności opisanych w projekcie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie  systemu pomiarowego (przekazanego do konsultacji publicznych w dn. 25.06.2021 r.), w szczególności nie są przystosowane do trybu przedpłatowego i DSR.