Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci  /  Kolizje

Proces kolizyjny

Kolizje występują, gdy aktualna lokalizacja sieci elektroenergetycznej nN, SN i WN (linie kablowe, linie napowietrzne, złącza/węzły kablowe, przyłącza napowietrzne, słupy) lub stacji transformatorowych będących w posiadaniu i w eksploatacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o., uniemożliwia realizację inwestycji Klienta (np. budowa/rozbudowa budynku, zmiana zagospodarowania terenu).

Przebieg standardowego procesu kolizyjnego nN, SN >

Ważne dokumenty

Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z siecią nN i SN

Wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

Wypełnij wniosek online w portalu przyłączeniowym >

Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac

Wydrukowane i podpisane zlecenie, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

Pobierz dokument >

Pobierz dokument > dla etapu tymczasowego

Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z siecią WN

Wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami, należy przesłać do innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa