Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Inteligentne liczniki

Wszystko o inteligentnych licznikach

Działanie

×

Zasada działania dotychczas stosowanych liczników i inteligentnych urządzeń (AMI) jest podobna. Inteligentne liczniki wyróżnia możliwość zdalnego pozyskiwania danych dotyczących zużycia energii oraz ich zdalnej obsługi. Z wyglądu nie różnią się od tradycyjnych liczników elektronicznych.

Inteligentne liczniki pozwolą sprzedawcom na rozliczanie Klientów na podstawie rzeczywistego zużycia energii i na rezygnację z prognoz. W przyszłości będzie możliwe monitorowanie swojego zużycia, dopasowywanie go do cen energii oraz wybór taryf w zależności od potrzeb. Dzięki inteligentnym licznikom przerwy w dostawach energii będą automatycznie wykrywane i szybciej zgłaszane do operatora sieci.

Wymiana

×

Informacja o terminach ewentualnych wymian liczników jest wywieszana na 5 dni wcześniej w miejscu ogólnodostępnym w danej lokalizacji.

Zwróć uwagę, że:

 • wymiana licznika jest bezpłatna,
 • wymiana licznika nie powoduje zmiany warunków umowy,
 • nie wiąże się z podpisywaniem umowy ani aneksu,
 • pracownik dokonujący wymiany licznika ma imienny identyfikator.

Przebieg wymiany licznika:

 • spisanie wskazań demontowanego licznika,
 • instalacja nowego licznika w tym samym miejscu, w którym znajdował się poprzedni licznik,
 • spisanie wskazań zainstalowanego licznika,
 • założenie plomby na liczniku i w innych wymagających tego miejscach.

Klient po wymianie licznika otrzymuje:

 • potwierdzenie wymiany licznika, zawierające dane starego i nowego licznika oraz ich wskazania,
 • materiał informacyjny o podstawowych cechach inteligentnego licznika.

Zapewniamy kilka możliwych terminów instalacji. W przypadku gdy licznik znajduje się poza lokalem mieszkalnym, wymiana może się odbyć bez obecności Klienta. W szczególnych wypadkach na wymianę można umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów wskazane na zawiadomieniu. Standardowy czas wymiany licznika to ok. 20 minut. W tym czasie nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Montaż liczników jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych, certyfikowanych monterów. Monterzy innogy Stoen Operator wyznaczeni do instalowania inteligentnych liczników w ramach programu Realny Wymiar Energii mają na sobie ubranie robocze z logotypem innogy Stoen Operator oraz legitymację ze zdjęciem potwierdzającą ich tożsamość.

Uwaga!

 • Podczas wymiany licznika nasi pracownicy nie oferują żadnych usług dodatkowych, nie pobierają żadnych opłat.
 • Kolejna wymiana licznika nastąpi nie wcześniej niż za 8 lat.

Bezpieczeństwo
danych pomiarowych

×

Jedną z głównych funkcji inteligentnych liczników jest możliwość zdalnego przesyłu danych dotyczących zużycia energii. Dane z licznika są automatycznie odczytywane, nie częściej niż co 15 minut, a następnie z dobowym opóźnieniem przesyłane za pośrednictwem sieci do innogy Stoen Operator. Informacje te są traktowane tak jak dane osobowe. Bez zgody Klienta nie będą mogły być udostępnione nikomu poza sprzedawcą energii, z którym Klient ma podpisaną umowę.

Dane pomiarowe służą jedynie do odczytu łącznej ilości energii pobranej przez wszystkie urządzenia podłączone do sieci w domu. Operator dostanie informacje dotyczące jedynie tego, czy energia jest pobierana, czy nie. Nie będzie miał możliwości na bieżąco monitorowania poboru energii u Klienta, a także zidentyfikowania, jakie konkretnie urządzenia pobierają energię elektryczną w  jego domu. 

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych, innogy Stoen Operator razem z innymi operatorami sieci dystrybucyjnych w Polsce współpracuje z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) oraz Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Ustalone regulacje w zakresie zbierania i przechowywania pobranych danych spowodują, że Klienci mogą czuć się bezpiecznie.

Program Realny Wymiar Energii

Realny Wymiar Energii to program, w ramach którego innogy Stoen Operator zainstalował ok. 100 tys. inteligentnych liczników AMI w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe. Liczba zainstalowanych liczników odpowiada planowi opracowanemu przez Urząd Regulacji Energetyki. Montaże odbywały się w latach 2014-2016.

Obecnie na Pradze Południe przybywa średnio ok. 1 700 nowych lokali mieszkalnych rocznie i innogy Stoen Operator skupia się na instalacji inteligentnych liczników AMI w nowych budynkach powstających na tym obszarze. Pozwala to na zachowanie spójności topologii sieci inteligentnych liczników i optymalizacji w jej wykorzystaniu. W najbliższym czasie będziemy również przeprowadzać wymiany na liczniki inteligentne na Pradze Południe - w lokalach, w których dotychczas nie udało się tego zrobić z powodu niedostępności lokatorów.

Obecnie, ze względu na brak rozszerzenia planu instalacji inteligentnych liczników po stronie Urzędu Regulacji Energetyki, innogy Stoen Operator nie planuje instalacji inteligentnych liczników w innych dzielnicach Warszawy.

Kluczowe informacje na temat programu

 • Zainstalowaliśmy i wymieniliśmy ok. 100 tys. inteligentnych liczników na Pradze Południe
 • Zmodernizowaliśmy 445 stacji średniego napięcia
 • Do komunikacji liczników z bazą danych systemu informatycznego wykorzystujemy kable zasilające istniejącą instalację elektryczną oraz sieć teleinformatyczną
 • Przy realizacji projektu wykorzystaliśmy międzynarodowe doświadczenia innogy Stoen Operator oraz informacje zebrane w programach pilotażowych
 • Montaże liczników są przeprowadzane przez wykwalifikowanych, certyfikowanych pracowników

Korzyści

Dzięki wdrożeniu nowoczesnego rozwiązania informatycznego służącego do zarządzania siecią inteligentnych liczników oraz zdalnego odczytu i gromadzenia danych odczytowych, dane są sprawnie przekazywane do Twojego sprzedawcy energii. Wraz z dalszym rozwojem sieci i systemu będą pojawiały się nowe możliwości dla korzystających z inteligentnych liczników.

Dokumenty do pobrania

Realny Wymiar Energii, licznik AMI - ulotka informacyjna
[plik PDF 0.34 MB] Pobierz >
Praskie informacje - artykuł prasowy na temat programu Realny Wymiar Energii
[plik PDF 3.53 MB] Pobierz >
1. Co to jest inteligentny licznik?
2. Dlaczego wymieniane są liczniki i czy wymiana obejmie wszystkich odbiorców?
3. Czy za tę wymianę trzeba zapłacić?
4. Ile czasu trwa wymiana licznika i kto będzie ją realizował?
5. W jaki sposób innogy Stoen Operator informuje o wymianie liczników?
6. Czy wymiana licznika wymaga podpisania nowej umowy?
7. Czy Klient może nie zgodzić się na instalację inteligentnego licznika?

Inteligentny licznik (licznik zdalnego odczytu) to urządzenie mierzące pobór energii elektrycznej. Działa podobnie jak liczniki tradycyjne. W odróżnieniu od nich ma jednak możliwość automatycznego przesyłania danych do operatora sieci dystrybucyjnej, w tym informacji o jakości dostarczanej energii. Urządzenie wykrywa przerwy w dostawie prądu i automatycznie informuje o tym operatora sieci, co przyspiesza proces przywrócenia energii elektrycznej.

Inteligentne liczniki instalowane są stopniowo przez operatorów sieci dystrybucyjnych na terenie całej Polski, a ich wymiana związana jest z wymogami Unii Europejskiej, która stawia na efektywność energetyczną.

Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z montażem licznika ani z jego późniejszym użytkowaniem. Koszt wymiany liczników pokrywa innogy Stoen Operator.

Standardowy czas wymiany licznika to ok. 20 minut. W tym czasie nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Montaż liczników jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych, certyfikowanych monterów. Są oni wyposażeni w imienny identyfikator ze zdjęciem, a na ich strojach roboczych znajduje się logo innogy Stoen Operator.

Informacja o planowanych terminach wymian liczników będzie wywieszona na 5 dni wcześniej w miejscu ogólnodostępnym w danej lokalizacji. Zapewniamy kilka możliwych terminów instalacji.

W przypadku gdy licznik znajduje się poza lokalem mieszkalnym, jego wymiana może się odbyć bez obecności Klienta. W szczególnych wypadkach na wymianę można umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów wskazane na zawiadomieniu.

Instalacja inteligentnych liczników nie wymaga żadnych zmian w umowach dystrybucji i sprzedaży energii. Podczas wymiany i po wymianie licznika nie trzeba będzie podpisywać nowej umowy ani aneksu.

Wymiana liczników na inteligentne jest obowiązkowa dla wszystkich Klientów. Właścicielem licznika jest innogy Stoen Operator, tym samym spółka jest odpowiedzialna za wszelkie czynności z nim związane.