Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Usługi dodatkowe  /  Diagnostyka

Wojciech Czerniakowski


Wyślij e-mail > >

Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • pomiary urządzeń indywidualnej ochrony  przeciwporażeniowej
  • pomiary instalacji ochronnych w budynkach
  • diagnostyka transformatorów 
  • badanie przekładników prądowych i napięciowych
  • regeneracja oleju elektroizolacyjnego