Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Dokumenty  /  Kategoria: Wzory umów dla konsumentów

Kategoria: Wzory umów dla konsumentów

Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej G
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej G - konsumenci (obowiązują od 1.08.2020 r.)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców z grupą taryfową G (obowiązuje od 1.02.2021 r.)
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej C1x
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x - konsumenci (obowiązują od 1.08.2020 r.)
[plik PDF 0.39 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.02.2021 r.)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Wyciąg z IRiESD
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >