Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Dokumenty  /  Kategoria: Wnioski - przyłączenia do sieci, kolizje

Kategoria: Wnioski - przyłączenia do sieci, kolizje

Zapewnienie możliwości przyłączenia
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Wniosek o potwierdzenie mocy przyłączeniowej
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Grupa II - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Grupa III - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >
Grupa IV - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (powyżej 40 kW)
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
Grupa V - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (do 40 kW)
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
Grupa VI - Wniosek o określenie tymczasowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Wniosek o krótkotrwałe podłączenie urządzeń w grupie taryfowej R
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Wniosek o określenie warunków przyłączenia zakładu wytwarzania energii z modułem / modułami wytwarzania energii typu A, B, C, D do sieci elektroenergetycznej – gr. II, III, IV, V
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną nN i SN
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną WN
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Wniosek o określenie warunków przyłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych/infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego do sieci elektroenergetycznej nN i SN
[plik PDF 0.43 MB] Pobierz >
Wniosek o wydanie potwierdzenia odbioru przyłącza
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >