AKTUALIZACJA z dnia 27.10.2020 r. - od 29.10.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Dokumenty  /  Kategoria: Poziom nN - Złącza i układy pomiarowe

Kategoria: Poziom nN - Złącza i układy pomiarowe

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn (SM-ST-2006-12)
[plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna dla plomb monterskich (SM-ST-2009-10)
[plik PDF 0.11 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna korka izolacyjnego zaslepiającego gniazdo bezpiecznikowe (NM-S-ST-2010-09)
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Wymagania techniczne listwy kontrolno-pomiarowej dla półpośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej NM-ST-2012-06
[plik PDF 0.41 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna przekładników prądowych nn (SM-ST-2008-11)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna ramek na numer dla złącz kablowych i pomiarowych (SM-ST-2009-19 v2)
[plik PDF 0.48 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna zestawów bezpiecznikowo - pomiarowych dla przyłączy napowietrznych nn (SM-ST-2006-07)
[plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna szafki pomiarowej jednolicznikowej nn wolnostojącej (NS-ST-2017-06)
[plik PDF 0.39 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna szafki pomiarowej dla układu półpośredniego nn wolnostojącej (NS-ST-2017-05)
[plik PDF 0.61 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna zintegrowanego złącza kablowego z szafką pomiarową nn (NS-ST-2017-08)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna zintegrowanego złącza kablowego z szafką pomiarową nn dla czterech liczników (NS-ST-2017-09)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna złączy kablowych nn (NS-ST-2017-10)
[plik PDF 0.41 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna szafki pomiarowej wielolicznikowej niskiego napięcia wolnostojącej (NS-ST-2017-07)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
NS ST 2020 05 Specyfikacja techniczna złączy kablowych, kablowo-licznikowych oraz licznikowych niskiego napięcia
[plik PDF 0.46 MB] Pobierz >