AKTUALIZACJA z dnia 27.10.2020 r. - od 29.10.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Dokumenty  /  Kategoria: Archiwum

Kategoria: Archiwum

Specyfikacja techniczna transformatorów suchych SN-nn (SMO-ST-2007-06)
[plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Mufy przejściowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0425)
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Głowice konektorowe do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 12-20 kV (KAB25.0455)
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0435)
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna transformatora 63 MVA - transformator o górnym napięciu 110 kV moc 63-315-315 MVA (SM-ST-2008-02)
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Głowice kablowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0445)
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Mufy przelotowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0415)
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Mufy rozgałęźne do kabli średniego napięcia 12-20 kV o izolacji z tworzyw sztucznych (KAB25.0405)
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna rozdzielnic SN w izolacji SF6 (NM-ST2010-08)
[plik PDF 1.17 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Mufy końcowe do kabli niskiego napięcia 06-1 kV (KAB20.0440)
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Mufy przejściowe do kabli niskiego napięcia 06-1 kV (KAB20.0430)
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Mufy przelotowe do kabli niskiego napięcia 06-1 kV (KAB20.0420)
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna - Mufy rozgałęźne do kabli niskiego napięcia 06-1 kV (KAB20.0410)
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna osprzętu dla kabli nn o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu (NM-ST-2010-02)
[plik PDF 1.36 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna rozdzielczych transformatorów olejowych SN-nn (NM-ST-2015-01)
[plik PDF 1.55 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna szafki pomiarowej jednolicznikowej nn wolnostojącej (NS-ST-2017-06)
[plik PDF 0.39 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna szafki pomiarowej dla układu półpośredniego nn wolnostojącej (NS-ST-2017-05)
[plik PDF 0.61 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna zintegrowanego złącza kablowego z szafką pomiarową nn (NS-ST-2017-08)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna zintegrowanego złącza kablowego z szafką pomiarową nn dla czterech liczników (NS-ST-2017-09)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna złączy kablowych nn (NS-ST-2017-10)
[plik PDF 0.41 MB] Pobierz >
Opis szczegółowy - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (rozdzielnia WN) (NM-WT-2013-03)
[plik PDF 1.82 MB] Pobierz >
Opis szczegółowy - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (rozdzielnia SN) (NM-WT-2013-02)
[plik PDF 1.71 MB] Pobierz >
Opis szczegółowy - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa rozdzielnia SN (SM-ST-2010-05)
[plik PDF 4.01 MB] Pobierz >
Opis szczegółowy - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa rozdzielnia WN (NM-ST-2010-04)
[plik PDF 4.22 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna listwy kontrolno-pomiarowej dla półpośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej stosowanej
[plik PDF 1.69 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych nn o izolacji z polwinitu i powloce z polwinitu (SM-ST-2007-08)
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna ograniczników przepięć dla lini napowietrznych nn (SM-ST-2008-14)
[plik PDF 1.07 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna szafki pomiarowej wielolicznikowej niskiego napięcia wolnostojącej (NS-ST-2017-07)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
Standard dla urządzeń Smart Grid (NS/ST/2018/01)
[plik PDF 0.54 MB] Pobierz >