Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności

09 listopada 2021

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.90.2021.MTo z dnia 21 października 2021 r., wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.610, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Czytaj dalej >

20 października 2021

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.

Czytaj dalej >

06 października 2021

Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na naszej stronie internetowej pod adresem: http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przedsiebiorstwa-obrotu-energia została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy Wymiany Informacji (wersja 1.12).

Czytaj dalej >

06 sierpnia 2021

Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja nieczynne w dniu 13 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2021 r . Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja będzie nieczynne.

Czytaj dalej >

03 sierpnia 2021

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.

Czytaj dalej >

02 sierpnia 2021

Komunikat dotyczący postanowień kodeku sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) – ETAP II

Informujemy, iż na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej został opublikowany wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych - http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow

Czytaj dalej >