Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności

01 czerwca 2021

Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja nieczynne w dniach 3 - 4 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 3 - 4 czerwca 2021 r . Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja będzie nieczynne.

Czytaj dalej >

27 maja 2021

Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 września 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na naszej stronie internetowej pod adresem:   http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przedsiebiorstwa-obrotu-energia została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy Wymiany Informacji (wersja 1.11).

Czytaj dalej >

21 maja 2021

Informacja o zmniejszeniu ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja

Od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja

Czytaj dalej >

04 maja 2021

Karta aktualizacji IRiESD nr 26/B/14/2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 26/B/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

27 kwietnia 2021

Zmiany w procedurze wykorzystania certyfikatów w celu przyłączania modułów wytwarzania energii

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A.

Czytaj dalej >

08 marca 2021

Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na naszej stronie internetowej pod adresem: http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przedsiebiorstwa-obrotu-energia została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy Wymiany Informacji (wersja 1.10).

Czytaj dalej >