Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności

06 sierpnia 2021

Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja nieczynne w dniu 13 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2021 r . Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja będzie nieczynne.

Czytaj dalej >

03 sierpnia 2021

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.

Czytaj dalej >

02 sierpnia 2021

Komunikat dotyczący postanowień kodeku sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) – ETAP II

Informujemy, iż na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej został opublikowany wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych - http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow

Czytaj dalej >

24 czerwca 2021

Komunikat przypominający postanowienia kodeku sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

Zgodnie z postanowieniami opublikowanego dokumentu pt. "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG),  przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci,  akceptowane natomiast będą w ramach tego procesu

Czytaj dalej >

23 czerwca 2021

Informacja o zmianie w rozliczeniach opłaty mocowej od 19 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 19 czerwca 2021 r. wprowadzony zostaje zmieniony sposób rozliczeń w zakresie pobierania opłaty mocowej.

Czytaj dalej >

01 czerwca 2021

Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja nieczynne w dniach 3 - 4 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 3 - 4 czerwca 2021 r . Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja będzie nieczynne.

Czytaj dalej >