Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 września 2021 r.

2021.05.27

Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 września 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na naszej stronie internetowej pod adresem:   http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przedsiebiorstwa-obrotu-energia została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy Wymiany Informacji (wersja 1.11).

Modyfikacja dokumentu podyktowana jest planowanymi zmianami wprowadzonymi w systemie zmiany sprzedawcy innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie:

  1. Danych wymaganych w procesie ustanawiania zabezpieczenia (dotyczy umów GUD-k)
  2. Danych wymaganych w procesie składania oświadczeń o planowej  liczbie PPE w taryfie Ax/Bx ( dotyczy sprzedaży prowadzonej w ramach umów GUD-k)

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z nowymi Standardami Wymiany Informacji oraz stosowanie ich od dnia 1 września 2021 r. Do tej daty obowiązuje dotychczasowa wersja dokumentu (wersja 1.10), którą również znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.