AKTUALIZACJA z dnia 27.10.2020 r. - od 29.10.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.

2021.03.08

Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na naszej stronie internetowej pod adresem: http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przedsiebiorstwa-obrotu-energia została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy Wymiany Informacji (wersja 1.10).

Modyfikacja dokumentu podyktowana jest zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 13 listopada 2020 r. skutkującymi utworzeniem nowej grupy taryfowej dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086), z uwzględnieniem kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1- 4.

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z nowymi Standardami Wymiany Informacji oraz stosowanie ich od dnia 1 kwietnia 2021 r. Do tej daty obowiązuje dotychczasowa wersja dokumentu (wersja 1.9), którą również znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.