Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

2021.11.09

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.90.2021.MTo z dnia 21 października 2021 r., wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.610, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.