Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana mocy / Klient indywidualny

Zmiana mocy umownej

Informacje o procesie

Jeśli w Twoim domu pojawiły się nowe urządzenia i obecny przydział mocy umownej jest niewystarczający, zwróć się do nas z prośbą o jej zwiększenie. Wystarczy, że wykonasz poniższe kroki.

KROK 1
W pierwszej kolejności upewnij się, jaka moc będzie wystarczająca. W tym celu najlepiej skontaktuj się z elektrykiem, który policzy wartość mocy na podstawie zapotrzebowania urządzeń, z których korzystasz lub będziesz korzystać.

KROK 2
Następnie sprawdź, czy nowa wartość mocy umownej nie jest wyższa niż wartość mocy przyłączeniowej.

Moc przyłączeniową znajdziesz w warunkach przyłączenia. Jeśli wartość mocy umownej, której potrzebujesz, jest wyższa niż podana w warunkach przyłączenia wartość mocy przyłączeniowej, powinieneś wystąpić o wydanie nowych warunków. Informacje o tym procesie znajdziesz tutaj >.

KROK 3
Jeśli nowa wartość mocy umownej mieści się w granicach mocy przyłączeniowej, wypełnij poniższy wniosek:
Wniosek o zmianę mocy umownej lub grupy taryfowej

Jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika, wypełnij dodatkowo formularz:
Pełnomocnictwo ogólne dla Klientów indywidualnych

Wniosek możesz wypełnić online i przesłać poprzez stronę internetową. Masz również możliwość dostarczenia wydrukowanego i wypełnionego wniosku do naszego Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja bądź przesłania go na nasz adres korespondencyjny - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Opłaty oraz termin wprowadzenia zmiany

Zwiększenie mocy umownej w graniach mocy przyłączeniowej jest bezpłatne. W przypadku konieczności zmiany mocy przyłączeniowej, naliczana jest opłata za każdy dodatkowy kW mocy. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj >.

Zmiana mocy umownej:
a) dla Odbiorców II i III grupy przyłączeniowej następuje nie później niż po upływie miesiąca po zrealizowaniu przez Odbiorcę określonych przez innogy Stoen Operator warunków zmiany mocy, o ile w umowie nie ustalono inaczej
b) dla Odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez Odbiorcę, o ile w umowie nie ustalono inaczej.

Zmiana taryfy

Informacje o procesie

Wybierz najlepszą dla siebie grupę taryfową. Dowiedz się więcej o zasadach rozliczania oraz cennikach poszczególnych grup taryfowych - sprawdź tutaj >

Kiedy już zdecydujesz, która grupa taryfowa jest najlepsza dla Ciebie, zmiana jest bardzo prosta - wystarczy, że wypełnisz wniosek:
Wniosek o zmianę mocy umownej lub grupy taryfowej

Jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika, wypełnij dodatkowo formularz:
Pełnomocnictwo ogólne dla Klientów indywidualnych

Wniosek możesz wypełnić online i przesłać poprzez stronę internetową. Masz również możliwość dostarczenia wydrukowanego i wypełnionego wniosku do naszego Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja bądź przesłania go na nasz adres korespondencyjny - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Opłaty oraz termin wprowadzenia zmiany

Zmiana grupy taryfowej jest bezpłatna. Nowa grupa taryfowa będzie wprowadzona do rozliczeń po przeprowadzeniu przez innogy Stoen Operator kontroli techniczno-taryfowej.

Pamiętaj! Zmiany grupy taryfowej możesz dokonać nie częściej niż raz na 12 miesięcy.