Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci  /  Nowy obiekt / Przyłącze krótkotrwałe

Wypełniam i składam wniosek

Wypełniam i składam wniosek

Co to jest ryczałt?
Krótkotrwałe podłączenie prowizorycznej instalacji, tzw. ryczałt nie wymaga wydania technicznych warunków przyłączenia i dlatego stanowi najszybszą opcję podłączenia do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Stosowany jest do podłączenia instalacji wymagających krótkotrwałego poboru energii elektrycznej, jak np. cyrki, kilkudniowe wydarzenia, koncerty, imprezy plenerowe itp.


Wypełniony wniosek:

 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa,
 • wyślij skan podpisanego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami e-mailem na adres: wnioskiprzylaczeniowe@innogy.com lub skorzystaj z opcji "Wybierz plik", znajdującej się poniżej.

Do wniosku dołącz:

 • zgodę od właściciela terenu na podłączenie ryczałtu,
 • opis techniczny
 • schemat jednokreskowy zasilania ryczałtu,
 • pełnomocnictwo (jeśli w imieniu Twoim wniosek składa inny podmiot).

Aby wysłać formularz, wybierz prznajmniej jeden plik.

Pamiętaj, aby taki wniosek złożyć na pięć dni roboczych przed planowanym podłączeniem instalacji odbiorczej (czas na sprawdzenie możliwości technicznych dodatkowego obciążenia sieci dystrybucyjnej w miejscu przyłączenia instalacji odbiorczych).

Podpisuję umowę sprzedaży energii elektrycznej

Masz dwie możliwości:

 1.  Podpisujesz umowę o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą energii.
 2. Zawierasz kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji z wybranym przez siebie sprzedawcą.

Aby dopytać o szczegóły dotyczące rodzaju umowy oferowanej przez danego sprzedawcę, skontaktuj się z wybraną firmą i zapytaj o nie.

Korzystam już z energii elektrycznej

Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia od Twojego Sprzedawcy energii elektrycznej nastąpi podłączenie Twojej instalacji do naszej sieci dystrybucyjnej.

Teraz naszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe działanie sieci i dostarczanie Ci energii.

W każdej chwili jesteśmy do Twojej dyspozycji, możesz się z nami skontaktować następującymi kanałami:

 • Infolinia +48 22 821-3131 (24h/7 dni w tygodniu)
 • Faks +48 22 821-3132
 • E-mail operator@innogy.com
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów  *dotyczy klientów posiadających umowę o świadczenie usług dystrybucji


Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
czynne:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31.