/  Zmiana sprzedawcy i zawarcie umowy dystrybucyjnej  /  Odbiorca biznesowy / Umowa rozdzielona

Przydatne informacje

Aktualnie Odbiorcy biznesowi, którzy chcą skorzystać z możliwości zmiany sprzedawcy, maja możliwość zawarcia tylko umowy rozdzielonej.

Umowa rozdzielona oznacza, że będziesz osobno otrzymywać faktury za sprzedaż energii (od wybranego sprzedawcy), a osobno za usługi dystrybucji (od innogy Stoen Operator)

Pamiętaj o możliwości złożenia wybranemu sprzedawcy tzw. oświadczenia woli, dzięki któremu proces zmiany sprzedawcy będzie dla Ciebie prostszy - to sprzedawca zajmie się w Twoim imieniu zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą

Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą

W pierwszej kolejności musisz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, z którym możesz zawrzeć umowę sprzedaży.


Listę przedsiębiorstw obrotu znajdziesz tutaj 


Pamiętaj, że podpisując umowę powinieneś upoważnić swojego sprzedawcę do reprezentowania przed innogy Stoen Operator. Zapytaj też swojego sprzedawcę o tzw. "oświadczenie woli". Najprościej rzecz ujmując, jest to upoważnienie sprzedawcy do zawarcia przez niego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w imieniu i na Twoją rzecz. 


WAŻNE! "Oświadczenie woli" jest to upoważnienie sprzedawcy do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na warunkach wynikających z:

  • wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
  • taryfy innogy Stoen Operator oraz IRiESD,
  • dotychczasowej umowy kompleksowej albo dotychczasowej umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz cyklu rozliczeniowego.


"Oświadczenie woli" pozwala skrócić czas realizacji procesu zmiany sprzedawcy poprzez ominięcie punktu trzeciego.

Oświadczenie odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
[plik PDF 2.24 MB] Pobierz >

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy

Następnym krokiem jest wypowiedzenie Twojej dotychczasowej umowy. Nie musisz tego robić osobiście - wielu sprzedawców, z którymi możesz podpisać umowę zrobi to za Ciebie, jeśli będzie posiadać stosowne upoważnienie.


Zanim wypowiesz obowiązującą umowę, zwróć uwagę na jej zapisy - sprawdź, czy umowa nie wiąże Cię na jakiś czas, albo czy nie ma uwzględnionych kar umownych, za jej zerwanie.  


Pamiętaj, że brak zgody dotychczasowego sprzedawcy nie jest wymagana do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy!

Złożenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej i podpisanie umowy dystrybucjnej

Gdy już wybrałeś sprzedawcę energii, musisz podjąć kroki w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z innogy Stoen Operator. 


Jeżeli przekazałeś swojemu sprzedawcy tzw. oświadzcenie woli, aby to on zawarł w Twoim imieniu umowę o świadczenie usług dystrybucji, możesz spokojnie przejśc do następnego kroku. Jeśli nie...


Na początek powinieneś złożyć wniosek o zawarcie umowy. Wniosek możesz wypełnić elektronicznie i przesłać tutaj, możesz również pobrać wniosek i dostarczyć nam wypełniony w oryginale. U dołu strony znajdziesz adres naszego Biura Obsługi Klienta - Dystrybucja, a także adres korespondencyjny. 


Na podstawie Twojego wniosku przygotujemy Ci umowę, którą prześlemy na wskazany adres. Zachęcamy do podania adresu poczty elektronicznej, dzięki czemu możesz szybciej otrzymać druk umowy do podpisu. Umowa do podpisu zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku (dotyczy gospodastw domowych).


Odesłanie do nas dwóch podpisanych egzemplarzy umowy są warunkiem koniecznym pozytywnego zakończenia procesu zmiany spzredawcy energii elektrycznej. Drugim warunkiem jest powiadomienie przez wybranego przez Ciebie srzedawcę o zawarciu nowej umowy, o którym powiemy w następnym kroku.

Aby wysłać formularz, wybierz prznajmniej jeden plik.
Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
[plik PDF 0.66 MB] Pobierz >

Złożenie przez Sprzedawcę powiadomienia o nowej umowie

Gdy te formalności już zakończone, wybrany przez Ciebie sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas o zawartej umowie sprzedaży. W tym celu składa stosowne powiadomienie przez dedykowany system informatyczny innogy Stoen Operator. 

Weź pod uwagę, że Twoja nowa umowa nie wejdzie w życie od razu po podpisaniu. Sprzedawca musi złożyć powiadomienie o zawartej umowie kompleksowej między 90 a 21 dni przed jej planowanym wejściem w życie. 

Dopiero przyjęte powiadomienie jest potiwerdzeniem pozytywnego przejścia procesu zmiany sprzedawcy.

Rozliczenie końcowe

innogy Stoen Operator w ciągu 10 dni od zmiany sprzedawcy przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy wskazanie licznika energii elektrycznej na dzień zakończenia jego umowy.


Sprzedawca ma obowiązek rozliczyć dotychczasową umowę w okresie nie dłuższym, niż 42 dni od dokonania zmiany sprzedawcy.