/  Zmiana sprzedawcy i zawarcie umowy dystrybucyjnej  /  Odbiorca biznesowy / Umowa rozdzielona

Przydatne informacje

Aktualnie Odbiorcy biznesowi, którzy chcą skorzystać z możliwości zmiany sprzedawcy, maja możliwość zawarcia tylko umowy rozdzielonej

Umowa rozdzielona oznacza, że będziesz osobno otrzymywać faktury za sprzedaż energii (od wybranego sprzedawcy), a osobno za usługi dystrybucji (od innogy Stoen Operator)

Pamiętaj o możliwości złożenia wybranemu sprzedawcy tzw. oświadczenia woli, dzięki któremu proces zmiany sprzedawcy będzie dla Ciebie prostszy - to sprzedawca zajmie się w Twoim imieniu zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji

Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą

Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą

W pierwszej kolejności musisz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, z którym możesz zawrzeć umowę sprzedaży

Listę przedsiębiorstw obrotu znajdziesz tutaj

Pamiętaj, że podpisując umowę powinieneś upoważnić swojego sprzedawcę do reprezentowania przed innogy Stoen Operator. 

Złożenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej i podpisanie umowy dystrybucyjnej

Gdy już wybrałeś sprzedawcę energii, musisz podjąć kroki w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z innogy Stoen Operator. Na początek powinieneś złożyć wniosek o zawarcie umowy. Wniosek możesz wypełnić elektronicznie, możesz również pobrać wniosek i dostarczyć nam wypełniony w oryginale. U dołu strony znajdziesz adres naszego Biura Obsługi Klienta - Dystrybucja, a także adres korespondencyjny. 


Do wniosku o zawarcie umowy powinieneś dołączyć również zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej, o którym więcej dowiesz się tutaj - do ustalenia liczba dokumentów. Dopiero komplet dokumentów może doprowadzić do załączenia napięcia.


Na podstawie Twojego wniosku przygotujemy Ci umowę, którą prześlemy na wskazany adres. Zachęcamy do podania adresu poczty elektronicznej, dzięki czemu możesz szybciej otrzymać druk umowy do podpisu. Umowa do podpisu zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 21 dni od wpłynięcia wniosku.


Pamiętaj, że podłączenie napięcia nastąpi dopiero po powrocie do innogy Stoen Operator podpisanej przez Ciebie umowy o świadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej oraz po złożeniu przez sprzedawcę powiadomienia, o którym powiemy w następnym kroku.

Aby wysłać formularz, wybierz prznajmniej jeden plik.
Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
[plik PDF 0.66 MB] Pobierz >

Złożenie przez Sprzedawcę powiadomienia o nowej umowie

Gdy te formalności już zakończone, wybrany przez Ciebie sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas o zawartej umowie sprzedaży W tym celu składa stosowne powiadomienie przez dedykowany system informatyczny innogy Stoen Operator. 


Dopiero przyjęte powiadomienie jest potiwerdzeniem pozytywnego przejścia procesu zmiany sprzedawcy.

Rozpoczęcie obowiazywania umowy

Twoja umowa wejdzie w życie z momentem zainstalowania (w przypadku zabudowy jednorodzinnej) lub odblokowania (w przypadku budynków wielolokalowych) licznika.  


Stosowne zlecenie serwisowe zostanie wystawione dopiero po złożeniu przez sprzedawcę powiadomienia, o którym mówiliśmy w kroku drugim. Po realizacji zlecenia Twój sprzedawca zostanie przez nas poinformowany o dacie rozpoczęcia świadczenia usług.