/  Zmiana sprzedawcy i zawarcie umowy dystrybucyjnej  /  Odbiorca biznesowy / Umowa kompleksowa

Przydatne informacje

Aktualnie możliwość wyboru sprzedawcy w celu zawarcia umowy kompleksowej dotyczy tylko Odbiorców indywidualnych - konsumentów.

Zawarcie umowy kompleksowej ułatwia sposób rozliczania za energię elektryczną - będziesz otrzymywać tylko jeden rachunek.

Pamiętaj, że umowę kompleksową możesz zawrzeć tylko dla taryfy G - w przypadku taryfy budowlanej C, taka możliwość będzie dopiero po wpłynięciu do innogy Stoen Operator prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, lub zgłoszenia zakończenia budowy.

Podpisanie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą

Podpisanie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą

W pierwszej kolejności musisz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, z którym możesz zawrzeć umowę kompleksową.

Listę przedsiębiorstw obrotu znajdziesz tutaj


Pamiętaj, że podpisując umowę powinieneś upoważnić swojego sprzedawcę do reprezentowania Cię przed innogy Stoen Operator.

W umowie kompleksowej powinna znaleźć się informacja o sprzedawcy rezerwowym, a także parametry techniczne miejsca dostarczania energii. Parametry techniczne miejsca dostarczania energii elektrycznej sprzedawca otrzyma od innogy Stoen Operator.

Złożenie przez Sprzedawcę powiadomienia o nowej umowie

Gdy te formalności już zakończone, wybrany przez Ciebie sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas o zawartej umowie kompleksowej. W tym celu składa stosowne powiadomienie przez dedykowany system informatyczny innogy Stoen Operator. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawierasz umowę kompleksową ze sprzedawcą z urzędu. 


Dopiero przyjęte powiadomienie jest potiwerdzeniem pozytywnego przejścia procesu zmiany sprzedawcy.


Aby jednak powiadomienie zostało przyjęte, niezbędne jest złożenie również zgłoszenia gotowości instalacji odbiorczej. Dopiero po otrzymaniu tego zgłoszenia oraz potwierdzeniu zawaria umowy przez sprzedawcę, możliwe będzie podłączenie napięcia.

Rozpoczęcie obowiązywania umowy

Twoja umowa wejdzie w życie z momentem zainstalowania (w przypadku zabudowy jednorodzinnej) lub odblokowania (w przypadku budynków wielolokalowych) licznika.  


Stosowne zlecenie serwisowe zostanie wystawione dopiero po złożeniu przez sprzedawcę powiadomienia, o którym mówiliśmy w kroku drugim. Po realizacji zlecenia Twój sprzedawca zostanie przez nas poinformowany o dacie rozpoczęcia świadczenia usług.