/  Wykaz informacji dla konsumenta  /  Wzory umów o świadczenie usług energii elektrycznej

Dokumenty do pobrania

Wzory umów dla konsumentów

 • Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej G

  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

 • Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej G - konsumenci (obowiązują od 21.04.2017 r.)

  [plik PDF 0.46 MB] Pobierz >

 • Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej C1x

  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Wypowiedzenie umowy

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - demontaż licznika

  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę

  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru

  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

Wzory umów - mikroinstalacje

 • Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji - konsument

  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >

 • Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ustanowienia lub zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji

  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

 • Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej - mikroinstalacja

  [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Wyciągi

 • Wyciąg z IRiESD

  [plik PDF 0.22 MB] Pobierz >

Inne

 • Załącznik do wniosku o zawarcie lub wypowiedzenie umowy - wykaz danych i parametrów handlowych miejsc odbioru energii

  [plik PDF 0.66 MB] Pobierz >

Inne

 • Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej - konsumenci z grupą taryfową G (obowiązuje od 15.02.2018 r.)

  [plik PDF 0.22 MB] Pobierz >