AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Usługi dodatkowe  /  Wydział Dane majątkowe sieci

Dane majątkowe sieci

pn. - pt. 8:00-14:00
ul. Rudzka 18


Wyślij e-mail > >

Ofertę kierujemy do:

 • Firm prowadzących prace eksploatacyjne urządzeń inżynieryjnych (np. telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, wodociągowych itp.) na terenie Warszawy
 • Inwestorów prowadzących prace budowlane
 • Biur projektowych (zajmujących się projektowaniem m.in. sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, projektami budynków i innych obiektów)
 • Rozpoczynających budowę zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych

Usługi świadczone przez wydział Dane majątkowe sieci:

 1. wykonanie i potwierdzenie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej dla zadań:
  • kolizja (inwentaryzacja w trasie projektowanego urządzenia)
  • modernizacja sieci innogy Stoen Operator
  • przyłączenie do sieci innogy Stoen Operator
 2. aktualizacja inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej (już istniejącej, wykonanej w innogy)
 3. informacje branżowe dotyczące urządzeń elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Operator (wgląd do dokumentacji sieci elektroenergetycznej)

Usługi zawarte w punktach 1-2, są odpłatne, realizowane na podstawie wniosku Zlecenie wykonania usługi. Informacje dotyczące urządzeń elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Operator (punkt 3) udzielane są nieodpłatnie w siedzibie wydziału Dane majątkowe sieci przy ul. Rudzkiej 18 (Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych).

Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej urzadzeń elektroenergetycznych
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Zlecenie wykonania odpłatnej usługi przygotowania dokumentacji
[plik PDF 0.20 MB] Pobierz >

Dokumenty wymagane do wykonania usługi

Aby usługa została przyjęta do realizacji, Klient zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich dokumentów (w zależności od rodzaju usługi oraz celu, w jakim usługa jest zamawiana). W Tabeli 1 umieszczone zostały rodzaje dokumentów dla poszczególnych usług.

Tabela 1

Rodzaj uslugi Uszczegółowienie zadania Niezbędne dokumenty
wykonanie inwentaryzacji Kolizja 1 - wniosek zlecenia wykonania usługi
- opinia ZUD
- mapa ZUD (skala 1:500, 1:1000)
modernizacja sieci innogy 2 - wniosek zlecenie wykonania usługi
- mapa do celów projektowych (skala 1:500, 1:1000)
przyłączenie do sieci lub innogy 1 lub 2 - wniosek zlecenie wykonania usługi
- mapa do celów projektowych (skala 1:500, 1:1000)
- TWP (Techniczne Warunki Przyłączenia lub Specyfikacja Zadania)
aktualizacja aktualizacja inwentaryzacji - wniosek zlecenie wykonania usługi
- oryginał inwentaryzacji innogy

1 - należy wrysować trasę projektowanego urządzenia
2 - należy zaznaczyć obszar do wykonania inwentaryzacji

UWAGA: Akceptowane są zarówno oryginały jak również kolorowe ksero map do celów projektowych oraz map ZUD.
Są one wykorzystywane wyłącznie do celów poglądowych i są zwracane klientowi przy odbiorze zlecenia.

Cennik usług

Usługi świadczone w wydziale Dane majątkowe sieci są odpłatne. Jako kryterium ceny dla inwentaryzacji została przyjęta jednostka podstawowa, uwzględniająca obszar podlegający inwentaryzacji, bądź długość projektowanego urządzenia.
1 jednostka podstawowa – 134,00 zł

Aktualizacje inwentaryzacji są obciążane na podstawie roboczo – godzin. Ilość roboczo-godzin, zależy od nakładu pracy oraz ilości zaistniałych zmian na sieci.
1 roboczo - godzina – 67,00 zł

Istnieje możliwość uzyskania również wersji cyfrowej usługi (rysunek w formacie dwg) na płycie CD. Wersja cyfrowa usługi to dodatkowy koszt w wysokości 20% wartości wykonanej usługi.

Podane powyżej wartości są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT (23%)

Tabela 2

Rodzaj uslugi Uszczegółowienie zadania Jednostka podstawowa
kryterium wyceny teren mapa 1:500 mapa 1:1000
wykonanie i potwierdzenie inwentaryzacji Kolizja metr bieżący 100mb 20cm 10cm
modernizacja powierzchnia 5000m2 20cm × 10cm 10cm × 5cm
przyłączenie metr bieżący / powierzchnia 100 mb / 5000 m2 20cm / 20cm × 10cm 10cm / 10cm × 15cm
aktualizacja inwentaryzacji roboczo-godzina

W przypadku gdy na wskazanym obszarze nie występują urządzenia należące do innogy Stoen Operator, koszty inwentaryzacji liczone są według roboczo-godzin, w zależności od nakładu pracy.

Ważność inwentaryzacji

Inwentaryzacje kabli posiadają określony czas aktualności, ze względu na ciągłe zmiany zachodzące na sieci.

 • Inwentaryzacja do celów projektowych ważna jest 7 miesięcy od daty wykonania (umieszczonej na rysunku z inwentaryzacją).
 • Inwentaryzacja do celów wykonawczych ważna jest 3 miesiące. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania aktualizacji inwentaryzacji, przed rozpoczęciem robót w terenie.