/  Usługi dodatkowe

Projektowanie i budowa

 • projektowanie, budowa i wyposażenie stacji transformatorowych
 • projektowanie, budowa linii  kablowych średniego i niskiego napięcia
 • projektowanie, budowa linii  napowietrznych średniego i niskiego napięcia
 • projektowanie i budowa zewnętrznych linii zasilających
 • projektowanie i budowa oświetlenia ulic i oświetlenia terenów
 • projektowanie i budowa zasilania placów budów
 • wynajem stacji transformatorowych

Doradztwo efektywnościowe

 • dobór i wykonanie instalacji do kompensacji mocy biernej
 • audyty obiektów i przedsiębiorstw określające wytyczne do poprawy efektywności energetycznej

Diagnostyka

 • pomiary urządzeń indywidualnej ochrony  przeciwporażeniowej
 • pomiary instalacji ochronnych w budynkach
 • diagnostyka transformatorów 
 • badanie przekładników prądowych i napięciowych
 • regeneracja oleju elektroizolacyjnego

Serwis

 • przeglądy i oględziny stacji transformatorowych
 • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej i odbiory pomieszczeń stacji transformatorowych
 • badania kamerą termowizyjną
 • przygotowanie pomieszczeń stacji
 • gotowość do naprawy urządzeń elektroenergetycznych Klienta

Konsulting

 • konsulting & doradztwo w zakresie kompleksowego zużycia energii pierwotnej 
 • szkolenia branżowe
 • wykonywanie koncepcji zasilania
 • wykonywanie wielowariantowych studiów wykonalności w dziedzinie energetyki

Telco&smart

 • przyłącze światłowodowe dla wybranych lokalizacji
 • wykonanie instalacji do inteligentnego zarządzania energią elektryczną (BMS)

Dokumentacja techniczna sieci

Ofertę kierujemy do:

 • firm prowadzących prace eksploatacyjne urządzeń inżynieryjnych (np. telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, wodociągowych itp.) na terenie Warszawy
 • inwestorów prowadzących prace budowlane
 • biur projektowych (zajmujących się projektowaniem m.in. sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, projektami budynków i innych obiektów)
 • rozpoczynających budowę zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych