/  Taryfy  /  Przedsiębiorca / Grupa taryfowa B

Aktualne stawki dystrybycujne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa C

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Grupa taryfowa B21

Stawki B21

netto

Stawka jakościowa [zł/MWh]

12,53

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

16,96

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

6,56

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,19

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

13,32

Stawka opłaty OZE [zł/MWh] 0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Grupa taryfowa B22

Stawki B22

netto

Stawka jakościowa [zł/MWh]

12,53

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

18,09

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

6,56

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,19

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

13,32

Stawka opłaty OZE [zł/MWh] 0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strefy

strefy szczytowe strefy pozaszczytowe

Miesiąc

Ranna

Wieczorna

Dzienna Nocna

Styczeń

8:00 - 11:00

16:00 - 21:00

6:00 - 8:00  i 11:00 - 16:00

21:00 - 6:00

Luty

8:00 - 11:00

16:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 16:00

21:00 - 6:00

Marzec

8:00 - 11:00

18:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 18:00

21:00 - 6:00

Kwiecień

8:00 - 11:00

19:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 19:00

21:00 - 6:00

Maj

8:00 - 11:00

20:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 20:00

21:00 - 6:00

Czerwiec

8:00 - 11:00

20:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 20:00

21:00 - 6:00

Lipiec

8:00 - 11:00

20:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 20:00

21:00 - 6:00

Sierpień

8:00 - 11:00

20:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 20:00

21:00 - 6:00

Wrzesień

8:00 - 11:00

19:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 19:00

21:00 - 6:00

Październik

8:00 - 11:00

18:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 18:00

21:00 - 6:00

Listopad

8:00 - 11:00

16:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 16:00

21:00 - 6:00

Grudzień

8:00 - 11:00

16:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 16:00

21:00 - 6:00

Grupa taryfowa B23

Stawki B23

netto

Stawka jakościowa [zł/MWh]

12,53

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

18,09

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

6,56

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,19

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

13,32

Stawka opłaty OZE [zł/MWh] 0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strefy

Nr strefy

Strefa doby

Lato

(od 1 kwietnia do 30 września)

Zima

(od 1 października do 31 marca)

1.

Szczyt przedpołudniowy

7:00 - 13:00

7:00 - 13:00

2.

Szczyt popołudniowy

19:00 - 22:00

16:00 - 21:00

3.

Pozostałe godziny doby*

13:00 - 19:00

22:00 - 7:00

13:00 - 16:00

21:00 - 7:00

* Jeżeli rozliczeniowe urządzenia pomiarowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele zaliczane są (cała doba) do strefy trzeciej (pozostałe godziny doby)