/  Taryfy  /  Gospodarstwo domowe / Grupa taryfowa G

Aktualne stawki dystrybycujne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa C

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Grupa taryfowa G11

Stawki dystrybucyjne G11 Netto Brutto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0125

0,0154

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

jednostrefowy

0,1349 0,1659

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

instalacja 1-fazowa

instalacja 3-fazowa*

5,37

9,29

6,61

11,43

Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh

0,02

0,10

0,33

0,025

0,12

0,41

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

12-miesięczny, rozliczenie za energię co 12 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,26 0,32
6-miesięczny, rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,52 0,64
1-miesięczny, rozliczenie za energię co miesiąc, płatność także co miesiąc 2,24 2,76

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

0,00 0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58 1,94

* dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Grupa taryfowa G12

Stawki dystrybucyjne G12 Netto Brutto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0125

0,0154

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

nocny

0,1466

0,0319

0,1803

0,0392

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

instalacja 1-fazowa

instalacja 3-fazowa*

5,37

9,29

6,61

11,43

Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh

0,02

0,10

0,33

0,025

0,12

0,41

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

12-miesięczny, rozliczenie za energię co 12 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,26 0,32
6-miesięczny, rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,52 0,64
1-miesięczny, rozliczenie za energię co miesiąc, płatność także co miesiąc 2,24 2,76

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

0,00 0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58 1,94

* dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Miesiące

Strefy dzienne

Strefy nocne

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6:00 - 13:00 i 15:00 - 22:00

13:00 - 15:00 i 22:00 - 6:00

Grupa taryfowa G12w

Stawki dystrybucyjne G12w Netto Brutto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0125

0,0154

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

nocny

0,1481

0,0620

0,1822

0,0763

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

instalacja 1-fazowa

instalacja 3-fazowa*

5,37

9,29

6,61

11,43

Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh

0,02

0,10

0,33

0,025

0,12

0,41

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

12-miesięczny, rozliczenie za energię co 12 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,26 0,32
6-miesięczny, rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,52 0,64
1-miesięczny, rozliczenie za energię co miesiąc, płatność także co miesiąc 2,24 2,76

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

0,00 0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58 1,94

* dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Miesiące

Strefy dzienne

Strefy nocne

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 6.00–22.00

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 22.00–6.00

oraz wszystkie godziny sobót i niedziel

G12as

Stawki dystrybucyjne G12as Netto Brutto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0125

0,0154

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

0,1349 0,1659

nocny

1) 0,1349**

2) 0,0390***

1) 0,1659**

2) 0,0480***

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

instalacja 1-fazowa

instalacja 3-fazowa*

10,74

18,58

13,21

22,85

Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh

0,02

0,10

0,33

0,025

0,12

0,41

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

12-miesięczny, rozliczenie za energię co 12 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,26 0,32
6-miesięczny, rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,52 0,64
1-miesięczny, rozliczenie za energię co miesiąc, płatność także co miesiąc 2,24 2,76

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

0,00 0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58 1,94

* dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe

** stawka stosowana w odniesieniu do ilości energii elektrycznej nie przewyższającej ilości energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach 3.1.23 - 3.1.26 Taryfy 

*** stawka stosowana w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach 3.1.23 - 3.1.26 Taryfy

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Miesiące

Strefa dzienna

Strefa nocna

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6.00–22.00

22.00–6.00