/  Taryfy  /  Gospodarstwo domowe / Grupa taryfowa C

Aktualne stawki dystrybycujne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa C

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Grupa taryfowa C11

Stawki C11

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0125

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

jednostrefowy

0,1474

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

3,90

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,54

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Grupa taryfowa C12a

Stawki C12a

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0125

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

szczytowy

0,1739

pozaszcztowy

0,0926

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

3,90

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,54

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 

Miesiące

Strefy szczytowe

Strefy pozaszczytowe

Od 1 kwietnia do 30 września

8:00 - 11:00 i 20:00 - 21:00

11:00 - 20:00 i 21:00 - 8:00

Od 1 października do 31 marca

8:00 - 11:00 i 17:00 - 21:00

11:00 - 17:00 i 21:00 - 8:00

Grupa taryfowa C12b

Stawki C12b

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0125

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

0,1853

nocny

0,0578

Składni stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

3,90

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,54

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

1,58

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 

Miesiące

Strefy dzienne

Strefy nocne

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6:00 - 13:00 i 15:00 - 22:00

13:00 - 15:00 i 22:00 - 6:00