/  Taryfy

Aktualne stawki dystrybycujne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa C

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Aktualna Taryfa

Opracowanie Taryfy przygotowano w oparciu o tekst Taryfy zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.48.12.2017.AKo z dnia 14 grudnia 2017 r., opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 197 (2419) z dnia 15 grudnia 2017 r., która zgodnie z decyzją Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązuje od 1.01.2018 r.
 

Tekst opracowania uwzględnia również:
 

  1. zmianę Taryfy innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.4.7.2018.JCz z dnia 24 stycznia 2018 r., opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 11 (2446) z dnia 24 stycznia 2018 r., która zgodnie z decyzją Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązuje od 15.02.2018 r.
  2. zmianę Taryfy innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.27.4.2018.AKo z dnia 5 marca 2018 r., opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 35 (2470) z dnia 5 marca 2018 r., która zgodnie z decyzją Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązuje od 1.04.2018 r.

    Taryfy archiwalne

    Wybierz rok obowiązywania Taryfy: