/  O nas  /  Specyfikacje techniczne

Dokumenty do pobrania

Poziom WN - Rozdzielnie WN

 • Wymagania techniczne baterii akumulatorów

  [plik PDF 0.50 MB] Pobierz >

 • Wyłączniki 123 kV - specyfikacja techniczna (HAB 01.0200)

  [plik PDF 2.52 MB] Pobierz >

 • Rozdzielnia potrzeb wlasnych AC/DC

  [plik PDF 1.88 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Poziom WN - Kable i osprzęt

 • Kable elektroenergetyczne 220 kV - specyfikacja techniczna (NM-ST-2012-06)

  [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >

 • Instrukcja układania linii kablowych 110kV

  [plik PDF 2.02 MB] Pobierz >

 • Kable elektroenergetyczne 110kV, Specyfikacja techniczna (HSK01.0210)

  [plik PDF 2.80 MB] Pobierz >

Poziom SN - Kable i osprzęt

 • Specyfikacja techniczna rur osłonowych (SM-ST-2007-10 ver.2)

  [plik PDF 0.97 MB] Pobierz >

 • Kable SN o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie 12-20 kV specyfikacja techniczna. (KAB 03.0205)

  [plik PDF 1.67 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna - Mufy przejściowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0425)

  [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Poziom SN - Linie napowietrzne i osprzęt

 • Specyfikacja techniczna wskaźnika zwarć na linie napowietrzne 15 kV (SM-ST-2005-15)

  [plik PDF 0.12 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych SN (linie nieizolowane niepełnoizolowane i pełnoizolowane) (SM-ST-2004-04)

  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych SN (linie nieizolowane niepełnoizolowane i pełnoizolowane) (SM-ST-2006-5)

  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Poziom SN - Rozdzielnie SN

 • Specyfikacja techniczna bezpieczników SN (SM-ST-2009-15)

  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >

 • Rozdzielnia potrzeb wlasnych AD/DC

  [plik PDF 1.88 MB] Pobierz >

 • Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kV w stacjach WN-SN - rozdzielnica w izolacji powietrznej specyfikacja techniczna (SM-ST-2009-01)

  [plik PDF 0.15 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Poziom Sn/nn

 • Standard dla urządzeń Smart Grid (NS/ST/2018/01)

  [plik PDF 0.54 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna transformatorów suchych SN-nn (SMO-ST-2007-06)

  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna szafek MBS

  [plik PDF 0.62 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Poziom nn - Złącza i układy pozmiarowe

 • Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn (SM-ST-2006-12)

  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna dla plomb monterskich (SM-ST-2009-10)

  [plik PDF 0.11 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna korka izolacyjnego zaslepiającego gniazdo bezpiecznikowe (NM-S-ST-2010-09)

  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Poziom nn - Linie napowietrzne i osprzęt

 • Specyfikacja techniczna materiałów dla lini napowietrznych nn (linie nieizolowane i pelnoizolowane) (SM-ST-2008-06)

  [plik PDF 0.13 MB] Pobierz >

 • Osprzet linii napowietrznych nn. Osprzęt izolowanych linii napowietrznych. Specyfikacja techniczna. (FLT 20.0440 cz.1)

  [plik PDF 1.76 MB] Pobierz >

 • Osprzet linii napowietrznych nn. Elementy słupów i inne. Specyfikacja techniczna. (FLT 20.0440 cz.3)

  [plik PDF 3.27 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Poziom nn - Kable i osprzęt

 • Kable nn o izolacji polwinitowej na napięcie 06-1 kV specyfikacja techniczna (KAB 02.0200)

  [plik PDF 0.94 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna - Mufy końcowe do kabli niskiego napięcia 06-1 kV (KAB20.0440)

  [plik PDF 0.06 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna - Mufy przejściowe do kabli niskiego napięcia 06-1 kV (KAB20.0430)

  [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Kryteria przyłączania źródeł energii

 • Kryteria oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

  [plik PDF 0.55 MB] Pobierz >

 • Kryteria oceny mozliwosci przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

  [plik PDF 1.08 MB] Pobierz >

Usługi

 • Standard wymagań dla usług geodezyjnych

  [plik PDF 0.09 MB] Pobierz >

Poziom WN - Linie napowietrzne i osprzęt

 • Kompozytowe izolatory długopniowe - specyfikacja techniczna (HFL 20.0410)

  [plik PDF 2.34 MB] Pobierz >

 • Porcelanowe izolatory długopniowe - specyfikacja techniczna (HFL 20.0400)

  [plik PDF 1.67 MB] Pobierz >

 • Przewody stalowo-aluminiowe - specyfikacja techniczna (HFL 11.0310)

  [plik PDF 1.80 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Archiwum

 • Opis szczegółowy - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (rozdzielnia WN) (NM-WT-2013-03)

  [plik PDF 1.82 MB] Pobierz >

 • Opis szczegółowy - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (rozdzielnia SN) (NM-WT-2013-02)

  [plik PDF 1.71 MB] Pobierz >

 • Opis szczegółowy - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa rozdzielnia SN (SM-ST-2010-05)

  [plik PDF 4.01 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Inne

 • Warunki techniczne układania linii kablowych nn i SN

  [plik PDF 5.28 MB] Pobierz >

 • Liczniki specjalne energii elektrycznej - specyfikacja techniczna

  [plik PDF 0.47 MB] Pobierz >

 • Specyfikacja techniczna przenośnych zestawów uziemiających wprowadzonych do sieci RWE Stoen Operator (SM-ST-2007-08)

  [plik PDF 0.15 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >