/  O nas  /  Sieć

Linie elektroenergetyczne

Linie 220 kV (NN)

napowietrzne: 7,5 km (dwutorowa , w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)
kablowe: 0,5 km (dwutorowa , w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)


Linie 110 kV (WN)

napowietrzne: 363 km (w przeliczeniu na jeden tor)
kablowe: 144 km


Linie 15 kV (SN)

napowietrzne: 288 km
kablowe: 7818 km


Linie 6 kV (SN)

kablowe: 9 km


Linie 0,4 kV (nN)

napowietrzne: 1322 km (bez przyłączy)
kablowe: 5732 km (bez przyłączy)

Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym

220 kV:

1 stacja


110 kV:

41 stacji


15 kV:

6588 stacji


1-10 kV:

16 stacji

Ze względu na rozwój aglomeracji warszawskiej przedstawione dane ciągle ulegają zmianie, sieć jest stale rozbudowywana i modernizowana, co pozwala na utrzymywanie wysokich standardów dostaw energii do wszystkich naszych Klientów.

Wielkość dostępnej mocy przyłączeniowej

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator przedstawia wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV.
 

Zestawienie informacji dot. wytwórców energii

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt.1. Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przedstawia zestawienie informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Gospodarka remontowa

Zgodnie z art. 16 ust. 17 Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator przedstawia Ogólny plan innogyStoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na rok 2019.

 

Zapotrzebowanie mocy czynnej innogy Stoen Operator z dnia ...

Wybierz dzień:

Zapotrzebowanie mocy czynnej z dnia: ...

Godzina Moc [MW]
Ładuję dane...

Statystyki z dnia: ...

Zapotrzebowanie min: ...
Zapotrzebowanie max: ...
Średnie zapotrzebowanie: ...

Wskaźniki przerw - dane za 2018 rok

Zgodnie z zapisami w  rozporządzeniu MG z dnia 4 maja 2007 roku i późniejszymi zmianami  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. Nr 93, poz 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178 oraz nr 162, poz 1005)

Liczba klientów - 1 038 419

Wskaźnik Przerwy planowane Przerwy nieplanowane Przerwy łącznie
SAIDI bez katastrofalnych [min] 11,44 54,94 66,38
SAIDI z przerwami katastrofalnymi [min] 11,44 56,19 67,62
SAIFI bez przerw katastrofalnych 0,15 0,94 1,09
SAIFI z przerwami katastrofalnymi 0,15 0,94 1,09
MAIFI 0,03 0,53 0,55

Liczby prezentowane w tabeli są zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Przerwy łącznie są  sumowane z dokładnych wartości.

  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich