/  Usługi dodatkowe  /  Serwis

Piotr Bakoń

ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
Tel. +48 694 428 681


Wyślij e-mail > >

Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • przeglądy i oględziny stacji transformatorowych
  • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej i odbiory pomieszczeń stacji transformatorowych
  • badania kamerą termowizyjną
  • przygotowanie pomieszczeń stacji
  • gotowość do naprawy urządzeń elektroenergetycznych Klienta