/  Usługi dodatkowe  /  Projektowanie i budowa

Piotr Bakoń

ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
Tel. +48 694 428 681


Wyślij e-mail > >

Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • projektowanie, budowa i wyposażenie stacji transformatorowych
  • projektowanie, budowa linii  kablowych średniego i niskiego napięcia
  • projektowanie, budowa linii  napowietrznych średniego i niskiego napięcia
  • projektowanie i budowa zewnętrznych linii zasilających
  • projektowanie i budowa oświetlenia ulic i oświetlenia terenów
  • projektowanie i budowa zasilania placów budów
  • wynajem stacji transformatorowych