/  Przyłączenia do sieci  /  Nowy obiekt / Przyłącza krótkotrwałe

Lorem ipsum

Wypełniam i składam wniosek

Wypełniam i składam wniosek

Co to jest ryczałt?
Krótkotrwałe podłączenie prowizorycznej instalacji, tzw. ryczałt nie wymaga wydania technicznych warunków przyłączenia i dlatego stanowi najszybszą opcję podłączenia do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Stosowany jest do podłączenia instalacji wymagających krótkotrwałego poboru energii elektrycznej, jak np. cyrki, kilkudniowe wydarzenia, koncerty, imprezy plenerowe itp.


Wypełniony wniosek:

 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa (godziny pracy biura: poniedziałek 8.00-18.00, wt., śr., czw. 8.00- 16.00, piątek 8.00-14.00),
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa,
 • wyślij skan podpisanego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami e-mailem na adres: wnioskiprzylaczeniowe@innogy.com lub skorzystaj z opcji "Wybierz plik", znajdującej się poniżej.


Do wniosku dołącz:

 • zgodę od właściciela terenu na podłączenie ryczałtu,
 • opis techniczny
 • schemat jednokreskowy zasilania ryczałtu,
 • pełnomocnictwo (jeśli w imieniu Twoim wniosek składa inny podmiot).

Pamiętaj, aby taki wniosek złożyć na pięć dni roboczych przed planowanym podłączeniem instalacji odbiorczej (czas na sprawdzenie możliwości technicznych Wypełnij i złóż wniosek dodatkowego obciążenia sieci dystrybucyjnej w miejscu przyłączenia instalacji odbiorczych).

Aby wysłać formularz, wybierz prznajmniej jeden plik.

Podpuję umowę sprzedaży energii elektrycznej

Masz dwie możliwości:

 1.  Podpisujesz umowę o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą energii.
 2. Zawierasz kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji z wybranym przez siebie sprzedawcą.

Aby dopytać o szczegóły dotyczące rodzaju umowy oferowanej przez danego sprzedawcę, skontaktuj się z wybraną firmą i zapytaj o nie.

Wytwarzam już energię elektryczną

Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia od Twojego Sprzedawcy energii elektrycznej nastąpi podłączenie Twojej instalacji do naszej sieci dystrybucyjnej.

Teraz naszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe działanie sieci i dostarczanie Ci energii.

W każdej chwili jesteśmy do Twojej dyspozycji, możesz się z nami skontaktować następującymi kanałami:

 • Infolinia +48 22 821-3131 (24h/7 dni w tygodniu)
 • Faks +48 22 821-3132
 • E-mail operator@innogy.com
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów  *dotyczy klientów posiadających umowę o świadczenie usług dystrybucji


Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
czynne:

 • poniedziałek w godz. 08.00 - 18.00
 • wtorek, środa, czwartek w godz. 08.00 - 16.00
 • piątek w godz. 8.00 - 14.00