/  O nas

O nas

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Piękna 46
00-672 Warszawa
NIP: 525 238 60 94
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000270640
Nr konta: 27124062471111000049786116
Wysokość kapitału zakładowego: 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości)

Zarządzamy siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizujemy zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną.
 
Obecnie dostarczamy energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, utrzymujemy najwyższe standardy pracy sieci.
 
innogy Stoen Operator nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

Zarząd

Robert Stelmaszczyk

Prezes Zarządu

Od marca 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (poprzednia nazwa RWE Stoen Operator Sp. z o.o.). Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Od 1998 do 2003 roku był Dyrektorem Branży Energetyki i Prokurentem Siemens Sp. z o.o. w Polsce odpowiedzialnym za całą ofertę urządzeń i usług dla wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii.

Przedtem był Dyrektorem Oddziału Utilities firmy Landis & Gyr Sp. z o.o., która została przejęta przez Siemens i dostarczała systemy pomiarowo rozliczeniowe energii. Później pracował jako Prezes Zarządu Polish Energy Partners S.A., niezależnego producenta energii.

W latach 1991 - 1997 pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju dla Europy Centralnej i Wschodniej w Westinghouse Electric Corporation odpowiedzialny za systemy automatyki dla wytwarzania energii.

Sieć

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na terenie Warszawy. Sieć pod względem obszarowym nie jest rozległa, jednak innogy Stoen Operator dostarcza energię do ponad 1 mln 15 tys. Odbiorców. Dokonując wielu modernizacji i inwestycji w nowe obiekty posiadamy najnowocześniejszą sieć dystrybucyjną w Polsce mogącą sprostać rosnącym wymaganiom Klientów.

Specyfikacje techniczne

IRiESD

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr DRR-4321-58(6)/2013/MKo4 z dnia 13 grudnia 2013 r., zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującą na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (aktualnie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.)

Dowiedz się więcej >

Program zgodności

Program Zgodności jest zbiorem zasad zapewniających równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych.

Dowiedz się więcej >

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks ma na celu w możliwie przejrzysty sposób przybliżyć Odbiorcom zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a także pokazać różnicę pomiędzy działalnością Sprzedawców, Dystrybutorów i Wytwórców energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej >