/  Formularz kontaktowy

Dane identyfikacyjne*

* Pole jest wymagane
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.zm.) informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-672), ul. Piękna 46, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000270640, NIP 525 238 60 94, kapitał zakładowy 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości), jest administratorem danych osobowych zawartych w formularzu. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapytania zawartego w formularzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Napisz kolejną wiadomość >