/  Usługi dodatkowe  /  Konsulting

Piotr Bakoń

ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
Tel. +48 694 428 681


Wyślij e-mail > >

Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • konsulting & doradztwo w zakresie kompleksowego zużycia energii pierwotnej 
  • szkolenia branżowe
  • wykonywanie koncepcji zasilania
  • wykonywanie wielowariantowych studiów wykonalności w dziedzinie energetyki