/  Przyłączenia do sieci  /  Kolizje

Proces kolizyjny

Kolizje występują, gdy aktualna lokalizacja sieci elektroenergetycznej nN, SN i WN (linie kablowe, linie napowietrzne, złącza/węzły kablowe, przyłącza napowietrzne, słupy) lub stacji transformatorowych będących w posiadaniu i w eksploatacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o., uniemożliwia realizację inwestycji Klienta (np. budowa/rozbudowa budynku, zmiana zagospodarowania terenu).

Przebieg standardowego procesu kolizyjnego nN, SN >

Ważne dokumenty

Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z siecią nN i SN

Wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

[plik PDF 0.21 MB]

Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac

Wydrukowane i podpisane zlecenie, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
[plik PDF 0.17 MB]

Usuwanie kolizji z siecią 220 kV i 110 kV

W sprawie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych klienta z siecią elektroenergetyczną 110 i 220 kV (napowietrzną i kablową), będącą własnością innogy Stoen Operator Sp. z o.o., prosimy o przesłanie pisemnej prośby. Szczegóły w załączonym dokumencie.

[plik PDF 0.03 MB]