/  Przyłączenia do sieci  /  Kolizje

Proces kolizyjny

Kolizje występują, gdy aktualna lokalizacja sieci elektroenergetycznej nN i SN (linie kablowe, linie napowietrzne, złącza/węzły kablowe, przyłącza napowietrzne, słupy) lub stacji transformatorowych będących w posiadaniu i w eksploatacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o., uniemożliwia realizację inwestycji Klienta (np. budowa/rozbudowa budynku, zmiana zagospodarowania terenu).

Ważne dokumenty

Przebieg standardowego procesu kolizyjnego (dot. sieci nN i SN)

Schemat procesu kolizyjnego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

[plik PDF 0.06 MB]

Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji

Wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

[plik PDF 0.26 MB]

Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac

Wydrukowane i podpisane zlecenie, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
[plik PDF 0.21 MB]