/  Partnerzy  /  Przedsiębiorstwa obrotu energią  /  Generalna Umowa Dystrybucyjna - kompleksowa

Dokumenty do pobrania

Lista przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną - GUDk
[plik PDF 0.05 MB] Pobierz >
Generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej
[plik PDF 0.26 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 - Zasady i warunki świadczenia usług dystrybucji URD przyłączonym do sieci OSD
[plik PDF 0.37 MB] Pobierz >
Załącznik nr 2 - Zasady i procedury powiadamiania OSD o zawartych przez sprzedawcę umowach kompleksowych oraz ich modyfikacji
[plik PDF 0.11 MB] Pobierz >
Załącznik nr 3 - Zasady i procedury ustanawiania, uzupełniania lub odnawiania zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę na rzecz OSD
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Załącznik nr 4 - Zasady i warunki świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej dla URD typu gospodarstwa domowe. Zawiadomienie Sprzedawcy o rozpoczęciu sprzedaży rezerwowej
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Załącznik nr 5 - Dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji przedmiotu Umowy
[plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o wstrzymanie-wznowienie dostarczania energii elektrycznej
[plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o założenie konta umożliwiającego dostęp do systemu zmiany sprzedawcy/danych pomiarowych.Wzór wniosku ustanowienia/zmiany POB
[plik PDF 0.11 MB] Pobierz >
Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB
[plik PDF 0.66 MB] Pobierz >
Załącznik nr 8 - Aktualne na dzień podpisania umowy odpisy z krajowego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo każdej ze stron o ile jest wymagane
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Wzór gwarancji bankowej
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Wzór gwarancji ubezpieczeniowej
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Lista instytucji finansowych
[plik PDF 0.05 MB] Pobierz >