AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Partnerzy  /  Przedsiębiorstwa obrotu energią  /  Generalna Umowa Dystrybucyjna - kompleksowa

Dokumenty do pobrania

Lista przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną - GUDk
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej
[plik PDF 0.29 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 - Zasady i warunki świadczenia usług dystrybucji URDo w tym URDo będącymi prosumentami energii odnawialnej
[plik PDF 0.68 MB] Pobierz >
Załącznik nr 2 - Zasady i procedury ustanawiania, uzupełniania lub odnawiania zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę na rzecz OSD
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Sprzedawcy o prognozowanej ilości PPE
[plik PDF 0.09 MB] Pobierz >
Załącznik nr 4 - Zasady i warunki sprzedaży rezerwowej
[plik PDF 0.09 MB] Pobierz >
Załącznik nr 5 - Dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji przedmiotu Umowy
[plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
Załącznik nr 6 - Wzory wniosków o wstrzymanie o anulowanie wstrzymania oraz wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla URDo
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o założenie konta umożliwiającego dostęp do systemu zmiany sprzedawcy/danych pomiarowych. Ustanowienie/zmiana POB. Wykaz kodów stron Umowy.
[plik PDF 0.11 MB] Pobierz >
Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB
[plik PDF 0.66 MB] Pobierz >
Wzór gwarancji bankowej
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Wzór gwarancji ubezpieczeniowej
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Lista instytucji finansowych
[plik PDF 0.05 MB] Pobierz >