/  Partnerzy  /  Przedsiębiorstwa obrotu energią  /  Generalna Umowa Dystrybucyjna

Dokumenty do pobrania

Lista przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną - GUD
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Generalna umowa dystrybucji o swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie rozwiązania umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a URD
[plik PDF 0.11 MB] Pobierz >
Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB
[plik PDF 0.66 MB] Pobierz >
Załącznik nr 2 - Wniosek o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla URD zgłaszany przez sprzedawcę do OSD
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Załącznik nr 3 - Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji pomiędzy Stronami niniejszej Umowy. Kody sprzedawcy kody OSD
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >